Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of the state of wear of high contact ratio gear sets by means of spectrum and cepstrum analysis
  Žiaran Stanislav ; J0010  Darula Radoslav ; J0010
  Journal of vibration and acoustics . Vol. 135, iss. 2 (2013), s.21008, 10 s.
  HCR gearing HCR ozubenia opotrebenie pitting
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Hluk generovaný otvoreným oknom idúceho automobilu
  Žiaran Stanislav ; J0010  Darula Radoslav ; J0010 Oreský Juraj ; J0010
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi : . s.109-112
  hluk rýchlosť noise Speed
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. An experimental study of optimal measurement point location for gear wheel state-of-wear measurements by means of vibro-acoustic diagnostics
  Darula Radoslav ; J0010  Žiaran Stanislav ; J0010
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 62, č. 2 (2011), s.61-79
  meracie miesto prevodovka measurement process gearbox
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vizualizácia dát v B&K PULSE LabShop - tipy a triky
  Darula Radoslav ; J0010  Hájek Vladimír
  Material - Acoustics - Place 2011 : . s.47-54
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vibro-acoustic paths and their impact on vibro-acoustic signal strength
  Darula Radoslav ; J0010  Žiaran Stanislav ; J0010
  Noise and vibration in practice = Hluk a kmitanie v praxi : . s.17-20
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Control of beam transversal vibration using an electromagnetic vibration controller
  Stein Juraj  Darula Radoslav ; J0010 Chmúrny Rudolf Sorokin Sergey V.
  Noise and vibration in practice = Hluk a kmitanie v praxi : . s.95-100
  kmitanie nosník vibration beam
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Noise exposition in protected rooms at Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology
  Darula Radoslav ; J0010  Žiaran Stanislav ; J0010
  Mechanical Engineering 2010 : . s.S1-30 - S1-37
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. On modelling of an electromagnetic semi-active vibration control system
  Darula Radoslav ; J0010  Stein J. Sorokin Sergey V.
  Applied mechanics 2010 : . s.29-32
  elektromagnety vibroizolácia vibration control
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mathematical modelling of vibration damping by a permanent magnet controller and a shunt circuit
  Darula Radoslav ; J0010  Stein J.
  ELITECH´10 : . s.[5]
  permanentné magnety Permanent magnet vibration control riadenie vibrácií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vibro-acoustical characterization of progressive materials
  Darula Radoslav ; J0010 
  Noise and vibration in practice = Hluk a kmitanie v praxi : . s.23-26
  vibroakustická diagnostika vibroacoustic diagnostics experimentálne metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok