Výsledky vyhľadávania

 1. Povodňové prietoky a bezpečnosť vodných stavieb v SR
  Kasana Andrej  Bednárová Emília ; 010150 Majerčáková Oľga Novák Vladimír
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 2 (2017), s. 202-209
  technicko-bezpečnostný dohľad extrémne povodňové prietoky návrhové povodňové zaťaženie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Post-event analysis and flash flood hydrology in Slovakia
  Hlavčová Kamila ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Borga Marco Horvát Oliver Šťastný Pavel Pekárová Pavla Majerčáková Oľga Danáčová Zuzana
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 64, no. 4 (2016), s. 304-315
  flash flood Slovakia post-event analysis hydrological modelling
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí
  Skalová Jana ; V160  Juráková Martina Pásztorová Mária Húska Dušan (rec.) Štekauerová Vlasta (rec.) Majerčáková Oľga (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 124 s.
  ISBN 978-80-227-4126-2
  klimatická zmena mokraď vodný režim wetland climate changes water regime
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí

  kniha

 4. Manažment povodí a povodňových rizík 2013 [elektronický zdroj] : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SR, 11.-13.12.2013
  Bačík Martin (rec.)  Lukáč Miroslav (rec.) Majerčáková Oľga (rec.)
  Bratislava : Water Research Institute, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89062-95-9
  zborník
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 5. Vybrané hydrologické problémy a priority protipovodňovej ochrany
  Majerčáková Oľga  Pekárová Pavla Szolgay Ján ; V160
  Vodohospodársky spravodajca . s.22-25
  článok zo zborníka
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Vybrané hydrologické problémy a priority protipovodňovej ochrany
  Majerčáková Oľga  Pekárová Pavla Szolgay Ján ; V160
  Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb : . s.64-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok