Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product / aut. Marek Osacký, Helena Pálková, Pavol Hudec, Adriana Czímerová, Dagmar Galusková, Martina Vítková
  Osacký Marek  Pálková Helena Hudec Pavol ; 048130 Czímerová Adriana Galusková Dagmar Vítková Martina
  Microporous and Mesoporous Materials . Vol. 294, (2020), s. (1-11), Art. No. 109852
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Dehydroaromatization of methane over Mo/ZSM-5 zeolites: influence of aluminum distribution in the crystals aut. Michal Horňáček, Pavol Hudec, Vladimír Jorík, Mária Čaplovičová, Ľubomír Čaplovič, Michal Kaliňák, Agáta Smiešková
  Horňáček Michal ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Čaplovičová Mária ; 902640 Čaplovič Ľubomír ; 061000 Kaliňák Michal ; 040630 Smiešková Agáta
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis . Vol. 131, iss. 2 (2020), s. 889-904
  aromatization methane
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11144-020-01887-5
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Influence of hydrothermal treatment parameters on the phase composition of zeolites / aut. Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Jiří Másilko, Pavol Hudec, Martin Tchingnabé Palou
  Kuzielová Eva ; 042110  Žemlička Matúš Másilko Jiří Hudec Pavol ; 048130 Palou Martin Tchingnabé ; 042110
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 142, iss. 1 (2020), s. 37-50
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-020-09784-8
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Transesterification of Camelina sativa Oil Catalyzed by Mg/Al Mixed Oxides with Added Divalent Metals / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Jozef Mikulec, Pavol Hudec, Martin Hájek, András Peller, Vladimír Jorík, Karel Frolich, Marcela Hadvinová, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Mikulec Jozef Hudec Pavol ; 048130 Hájek Martin Peller András ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Frolich Karel Hadvinová Marcela ; 048130 Hájeková Elena ; 048130
  ACS Omega . Vol. 5, iss. 49 (2020), s. 32040-32050
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04976
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
  Schneider Ivan ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150890
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Laboratórium chemických technológií : Metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia ropných produktov / aut. Pavol Daučík, Marcela Hadvinová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Elena Hájeková, Božena Vasilkovová
  Daučík Pavol ; 048130  Hadvinová Marcela ; 048130 Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Hájeková Elena ; 048130 Vasilkovová Božena
  prvé
  Bratislava, FCHPT STU, 2020, . - 164 s.
  ISBN 978-80-8208-046-2
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 7. Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom / aut. Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Jana Jurišová, Pavol Hudec
  Kuzielová Eva ; 042110  Žemlička Matúš Jurišová Jana ; 042120 Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 71-82
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Transesterification of Camelina sativa oil on heterogeneous catalyst hydrotalcite to prepare biodiesel / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková, Martina Slezáčková
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190 Hájeková Elena ; 048130 Slezáčková Martina
  51. Symposium on Catalysis : . S. Op03-Op03
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis / aut. L Hric, Š Wenchich, Z Végh, Ľubica Muntágová, M Kučera, G Kevický, Pavol Hudec
  Hric L  Wenchich Š. Végh Z. Muntágová Ľubica Kučera M. Kevický G. Hudec Pavol ; 048130
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : Zborník príspevkov / rec. Ivan Hudec ; rec. Vladimír Jorík, Milan Králik, Gabriel Čík
  Hudec Pavol ; 048130 (ed.)  Jorík Vladimír ; 042190 (ed.) Horňáček Michal ; 048130 (ed.) Jesenák Karol (ed.)

  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, 2019 . - 94 s.
  ISBN 978-80-8208-013-4
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha