Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja
  Solčanská Kristína ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151047
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia : úžitkový vzor č. 8786 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Petr Blecha, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Blecha Petr Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 5 s.
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Jozef Bábics
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 35
  zhutňovanie densification
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 37
  zhutňovanie densification
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Beniak
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 39
  zhutňovanie densification
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu : zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020 / aut. Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Marek Šooš, Tomáš Marek, Peter Križan, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Šooš Marek Marek Tomáš Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 4 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste Peter Križan, Jozef Bábics, Juraj Beniak, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 152-161
  biomasa plastový odpad kompozit
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií / aut. Marcela Pokusová, Ľubomír Šooš, Juraj Úradníček, Miloš Matúš, Iveta Onderová, Juraj Beniak
  Pokusová Marcela ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Úradníček Juraj ; 020010 Matúš Miloš ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR / . S. 47-71
  recyklačné technológie
  dokument (viac kapitol)
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Recyklácia vrstveného skla - analýza technických a technologických možností / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR / . S. 73-110
  sklo recyklácia
  dokument (viac kapitol)
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Lepotech 2020 : proceedings of abstract / zost. Martin Lisý, Peter Križan, Miloš Matúš
  Lisý, Martin (zost.) Križan, Peter, ; 020070 (zost.) Matúš, Miloš, ; 020070 (zost.)
  Low-emissions and progressive power technologies 13.-15.1. 2020 Malá Morávka, Česká republika
  1. vyd.
  Brno Brno University of Technology 2020 . - 77 s.
  ISBN 978-80-214-5871-0
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  kniha

  kniha