Výsledky vyhľadávania

 1. Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici – monolitická železobetónová konštrukcia
  Slotková Kristína ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145192
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Hotel v Jasnej – monolitická železobetónová konštrukcia
  Olejár Pavol ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145202
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Obchodné centrum TPD – monolitická železobetónová konštrukcia
  Šromovský Daniel ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145197
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom v Poprade – monolitická železobetónová konštrukcia
  Šelep Marek ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145200
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Polyfunkčný objekt „Metropolitan Star“ – monolitická železobetónová konštrukcia
  Zachar Peter ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145227
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Optimization of strengthening reinforced concrete flat slabs
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Čuhák Marek
  Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures : . online, s. 385-392
  strengthening shear resistance flat slabs zosilnenie šmyková odolnosť lokálne podopreté stropné dosky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Very low carbonation depth found under ordinary cement render at two old concrete bridges in Slovakia
  Paulík Peter ; 010110  Janotka Ivan Bačuvčík Michal Gajdošová Katarína ; 010110
  Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures : . S. 2134-2139
  low carbonation cement render bridge nízka hodnota karbonatizácie omietka betónový most
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Montovaná železobetónová konštrukcia skladovej haly
  Zanovit Michal ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136615
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Numerical analysis of the width control of the early-AGE cracks in concrete
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 793-796
  early-age cracks width control of the cracks numerical modelling skoré trhliny kontrola šírky trhlín numerické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Experimentálne overenie využitia FRP výstuže v betónových konštrukciách
  Gajdošová Katarína ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Valašík Adrián ; 010110 Gažovičová Natália
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 114-119
  FRP ohyb predpätie dlhodobé vlastnosti flexure prestressing long-term properties
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok