Výsledky vyhľadávania

 1. Projek budovy občianskej vybavenosti - Základná škola
  Bielka Juraj ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137639
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Projekt materskej školy
  Rojeková Simona ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153580
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Projekt budovy občianskej vybavenosti - Reštaurácia
  Jelenčík Patrik ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144849
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Projekt budovy občianskej vybavenosti - Polyfunčkná budova
  Kováčová Bibiana ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144825
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Kotvanová Petra ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116937
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Balážiková Dominika ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124580
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Paučo Jakub ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124709
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Baláž Michal ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124570
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Kožišková Zuzana ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124610
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Vranka Matej ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124863
  bakalárska práca
  kniha

  kniha