Výsledky vyhľadávania

 1. Futbalový štadión Nitra
  Ravinger Ján  Grmanová Alžbeta ; 010250 Špánik Peter
  Statika stavieb 2019 : . S. 47-50
  futbalový štadión Nitra rekonštrukcia strechy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Oceľová konštrukcia tribúny FC Nitra
  Ravinger Ján  Špánik Peter Grmanová Alžbeta ; 010250
  Modelování v mechanice 2019 : . USB kľúč, [4] s.
  oceľová konštrukcia futbalový štadión tribúna
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Poruchy - sanácia - redukcia steny
  Ravinger Ján ; V250  Nagyová Monika ; V250 Špánik Peter
  Statika stavieb 2013 : . s.105-112
  failure porucha reduction sanácia wall
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Sendvičové panely
  Špánik Peter  Ravinger Ján ; V250
  Statika stavieb 2011 : . s.89-94
  experiment experiments load capacity sandwich structure sendvičové panely zaťažiteľnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sendvičové panely
  Špánik Peter  Ravinger Ján ; V250
  Oceľové,drevené a kompozitné konštrukcie a mosty : . s.199-204
  experimental evaluation experimentálne overenie sendvičové panely zaťažiteľnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stabilita sendvičových panelov
  Špánik Peter  Psotný Martin ; V250 Ravinger Ján ; V250
  Ocelové konstrukce a mosty 2009 : . s.309-314
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stabilita sendvičových panelov
  Špánik Peter  Ravinger Ján ; V250
  Modelování v mechanice 2009 : . s.41-42
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kmitanie prúta namáhaného tlakom -- experiment
  Ravinger Ján ; V250  Nagyová Monika ; V250 Špánik Peter
  Civil and environmental engineering . Vol. 5, Issue 1 (2009), s.88-95
  experimental evaluation experimentálne overenie kmitanie vibration analysis
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vzper a kmitanie prútov
  Nagyová Monika ; V250  Ravinger Ján ; V250 Špánik Peter
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.241-244
  beam buckling Kmitanie telies nosník vibration zaťaženie konštrukcií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Statika, stabilita a dynamika sendvičových panelov
  Špánik Peter  Ravinger Ján ; V250
  Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering : . s.235-238
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok