Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, s. r. o.
  Masláková Martina ; M  Drozdová Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27162
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému účtovného manažmentu v malých a stredných podnikoch
  Drozdová Andrea ; M4000  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 144 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial performance finančná výkonnosť finančný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66783
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. The Importance of the Unified Financial Control in the Mechanical Engineering Management-Holding
  Hodulíková Petra ; M4000  Drozdová Andrea ; M4000 Šnircová Jana ; M4000 Joehnk Peter ; M4000
  EBES 2012 : . s.184-187
  management-holding parent company
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Evaluation of financial performance in conditions of small-sized enterprises
  Drozdová Andrea ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  Quaere 2011 : . s.[6]
  financial performance stakeholders
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The impact of alternative presentation of accounting information on view of the financial situation of enterprise
  Drozdová Andrea ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s.208-210
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Creative accounting - the possibilities of impact of the view of financial situation of engineering enterprises
  Drozdová Andrea ; M4000  Hodulíková Petra ; M4000 Šnircová Jana ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.1619-1620
  creative accounting accounting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The possibilities of creative accounting and the research of its using in enterprises of Slovakia
  Drozdová Andrea ; M4000 
  Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . s.[9]
  accounting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti využitia kreatívneho účtovníctva pri prezentácii položiek účtovnej závierky podniku
  Drozdová Andrea ; M4000 
  Finančný manažér . Roč. X, č. 3 (2010), s.91-99
  účtovníctvo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v ALDY Trnava, a.s.
  Volek Viktor  Drozdová Andrea (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  price marketing mix marketingový mix produkt cena propagácia distribúcia product promotion place
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47054
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh metodiky optimalizácie finančnej stability podniku STSZ, a. s. Trnava = Suggestion of methodics of optimalization financial stability STSZ, joint-stock company in Trnava : Diplomová práca
  Drozdová Andrea ; M4000  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 85 s Príloha, 1 CD-ROM
  finančná analýza účtovné výkazy finančné ukazovatele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha