Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza stability čelby razeného tunela
  Krížik Vladimír ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159244
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh nosných konštrukcií hĺbenného tunela
  Kosa Dominik ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159347
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Numerical modelling of soft-soil improvement techniques
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159869
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Zakladanie stavieb a druhá generácia eurokódov
  Frankovská Jana ; 010150 
  Eurostav : . Roč. 27, č. 1-2 (2021), s. 26-28
  zakladanie stavieb geotechnické konštrukcie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. A comparison between three methods of soft-soil improvement techniques
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications - CogInfoCom 2021 : . USB kľúč, s. 217-222
  zlepšovanie podložia numerické modelovanie štrkové piliere
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Numerical modelling of soft soil improvement techniques
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 530-536
  ground improvement numerical modelling road embankment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv aktivizácie zosuvov v trase diaľnice na rozsah sanačných opatrení
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Frankovská Jana ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 47-54
  zosuv trasa diaľnice stabilita svahu
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Experimentálny výskum vybraných geotechnických vlastností bratislavského neogénu
  Schieber Matej ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152343
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Požiadavky na vlastnosti materiálov pre zemné práce
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 138-145
  zemné práce vlastnosti materiálov násypy zemná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Inžinierska geológia 2020 : zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG. Online, 18. 6. 2020 [elektronický zdroj]
  (zost.) Frankovská, Jana, ; 010150 (zost.) Ondrášik, Martin, ; 010150 Kopecký, Miloslav, ; 010150 (rec.) (rec.) Vlčko, Ján
  Inžinierska geológia 2020 Online 18. 6. 2020
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - CD-ROM, 168 s.
  ISBN 978-80-227-5014-1
  inžinierska geológia geotechnika
  http://saig.sk/zbornik-z-konferencie-inzinierska-geologia-2020/
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha