Výsledky vyhľadávania

 1. Experimentálny výskum vybraných geotechnických vlastností bratislavského neogénu
  Schieber Matej ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152343
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
  Frankovská Jana ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Mušec Peter
  Silniční obzor . Roč. 81, č. 1 (2020), s. 12-15
  zlepšenie podložia štrkové piliere numerické modelovanie násypy
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Stanovenie relatívnej uľahnutosti dunajských štrkov pomocou dynamickej penetrácie
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 75-83
  relatívna uľahnutosť ťažká dynamická penetrácia stredne ťažká dynamická penetrácia dunajské štrky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Požiadavky na vlastnosti materiálov pre zemné práce
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 138-145
  zemné práce vlastnosti materiálov násypy zemná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Inžinierska geológia 2020 : zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG. Online, 18. 6. 2020 [elektronický zdroj]
  (zost.) Frankovská, Jana, ; 010150 (zost.) Ondrášik, Martin, ; 010150 Kopecký, Miloslav, ; 010150 (rec.) (rec.) Vlčko, Ján
  Inžinierska geológia 2020 Online 18. 6. 2020
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - CD-ROM, 168 s.
  ISBN 978-80-227-5014-1
  inžinierska geológia geotechnika
  http://saig.sk/zbornik-z-konferencie-inzinierska-geologia-2020/
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 6. Možnosti využitia horninového prostredia na energetické účely
  Frankovská Jana ; 010150 
  Geotechnika 2020 . USB kľúč, [6] s.
  energetické geotechnické konštrukcie tepelná kapacita tepelná vodivosť
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Výskum deformačných vlastností skalných hornín
  Kuvik Marian ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118156
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Deformation modulus determination from pressuremeter and dilatometer tests for crystalline rock
  Kuvik Marian ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Frankovská Jana ; 010150
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [9] s., art. no. 042010
  deformačný modul hornín pressiometrická skúška dilatometrická skúška
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/4/042010/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Determination of deformation modulus from in-situ pressuremeter and dilatometer tests
  Kuvik Marian  Frankovská Jana ; 010150
  Proceedings of the XVII ECSMGE-2019. Geotechnical Engineering, foundation of the future : . [8] s.
  rock propeties field testing dilatometer pressuremeter
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Simple Method of Rock Pore Structure Determination Presented with the Most Common Rock Types Quarried in Slovakia
  Ondrášik Martin ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Kopecký Miloslav ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Energy Geotechnics : . S. 299-306
  pórová štruktúra horniny štruktúra horninových pórov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok