Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riešenia zníženia fyzickej namáhavosti práce z hľadiska ergonómie vo vybraných prevádzkach podniku BD Tech s. r. o. Lučenec = Suggestions on the solution of the decrease of physical effort of work from the point of view of ergonomics in the selected performances of the BDTech Ltd. Lučenec : Diplomová práca
  Kyzek Ján  Hatiarová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 91 s Prílohy, 1 CD-ROM
  ergonómia Podmienky pracovné zdravie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému zásobovacej logistiky v BDTech, s.r.o. Lučenec = Proposal of measurements for improvement of supplying logistics system in the company BDTech, s.r.o. Lučenec : Bakalárska práca
  Kyzek Ján  Horváthová Silvia (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha