Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov
  Harnúšková Jana ; M1000  Simančík František (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 99 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering stabilization stabilizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75648
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vlyv prísad Ca a SiC na viskozitu hliníkovej taveniny
  Kustyán Mátyás ; M  Harnúšková Jana (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 45s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering metalografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94538
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie
  Tok Zoltán ; M  Harnúšková Jana (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 50s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering expansion diferenčná termická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74893
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Effect of production technology and heat treatment on mechanical properties of aluminium foams : Diploma theses
  Harnúšková Jana ; M1000  Florek Roman (xxx) Simančík František (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 71 s 1 CD-ROM
  hliník tepelné spracovanie Meranie tvrdosti tlakové skúšky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Tepelné spracovanie pien z vytvrditeľných hliníkových zliatin = The heat treatment of aluminum made of hardenable aluminum alloys : Bakalárska práca
  Harnúšková Jana ; M1000  Florek Roman (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007 . - 48 s 1 CD-ROM
  hliníkové zliatiny tepelné spracovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha