Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of process parameters on the performance of Nd: YAG laser beam machining
  Šugár Peter ; M3000  Mikoláš Juraj ; M3000
  Development in machining technology : . s.152-159
  laser stainless steels
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Experimental study of Nd: YAG laser machining of Cr-Ni austenitic stainless steel
  Šugár Peter ; M3000  Mikoláš Juraj ; M3000 Šugárová Jana ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 20, No. 4 (2013), s.577-580
  laser micromachining
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom
  Mikoláš Juraj ; M3000  Šugár Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 98s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials austenitic steel austenitické ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66812
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Technológie laserového mikroobrábania
  Ivánek Jakub ; M  Mikoláš Juraj (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 61s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies micromachining technology laser laser mikroobrábanie technológie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66231
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Data extraction from free form surfaces
  Šimna Vladimír ; M3000  Kolník Martin ; M3000 Bartoš Rastislav ; M3000 Mikoláš Juraj ; M3000
  Quaere 2012 : . s.1133-1137
  databázový systém
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Group technology application in machining and forming
  Kolník Martin ; M3000  Šimna Vladimír ; M3000 Bartoš Rastislav ; M3000 Mikoláš Juraj ; M3000
  Quaere 2012 : . s.1124-1129
  skupinová technológia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Experimental study of Nd: YAG laser machining of Cr-Ni austenitic stainless steel
  Mikoláš Juraj ; M3000  Šugár Peter ; M3000
  TEAM 2012 : . s.85-88
  laser micromachining
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Progresívne technológie obrábania v leteckom priemysle : Bakalárska práca
  Šimo Ľuboš  Mikoláš Juraj (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  letecký priemysel laserové obrábanie výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61959
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Modelovanie priemyselných laserových zariadení : Bakalárska práca
  Pálenkár Michal  Mikoláš Juraj (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 38 s., CD-ROM
  multimedia laser modelovanie manuál multimédiá laser manual modeling počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57867
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Laser v priemyselných aplikáciách : Bakalárska práca
  Brimus Marcel  Mikoláš Juraj (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  laser laser výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62083
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha