Výsledky vyhľadávania

 1. Selektívna anodická oxidácia titánových povlakov
  Kočitá Lucia ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164199
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Investigation of ultrasound assisted soldering of SiC ceramic by Zn-Al-Ga high-temperature solder
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100 Pluhár Alexej ; 063000 Meluš Tomáš ; 063000 Babincová Paulína ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  International Journal of Scientific and Technical Research in Engineering : . Vol. 7, iss. 3 (2022), s. 1-8
  microstructure soldering SiC ceramic ultrasonic soldering microstructure
  http://www.ijstre.com/Publish/7302022/754235612.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Influence of Electron Beam Welding Parameters on the Microstructure Formation and Mechanical Behaviors of the Ti and Ni Dissimilar Metals Welded Joints / aut. Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, Pavel Kovačócy, Ingrid Kovaříková, Miroslav Sahul, Martin Sahul, Matej Pašák, Florian Pixner
  Šimeková Beáta ; 063100  Hodúlová Erika ; 063100 Kovačócy Pavel ; 063100 Kovaříková Ingrid ; 063100 Sahul Miroslav ; 063700 Sahul Martin ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Pixner Florian
  Metals . Vol. 12, iss. 6 (2022), s. 1-18
  electron beam welding dissimilar materials microstructure mechanical properties
  https://www.mdpi.com/2075-4701/12/6/894
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Vplyv skúšobnej rýchlosti na výsledky pevnosti pri statickej skúške ťahom
  Hulinová Veronika ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155253
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza priebehu precipitačného vytvrdzovania zliatiny AW2099
  Strieženec Peter ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh technológie tepelného spracovania oceľového noža
  Krta Dávid ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148475
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. The influence of austenitizing temperature level on microstructure development in chromium ledeburitic tool steel / aut. Lukáš Rausa, Juraj Ďurica, Maroš Martinkovič, Roman Čička, Matej Pašák, Peter Jurči
  Rausa Lukáš ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Martinkovič Maroš ; 063400 Čička Roman ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Metal 2021 : . S. 537-542
  ledeburitic tool steel quenching microstructure carbide particles
  https://www.confer.cz/metal/2021/4155-the-influence-of-austenitizing-temperature-level-on-microstructure-development-in-chromium-ledeburitic-tool-steel
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Projektový seminár II / aut. Matej Pašák, Roman Čička
  Pašák Matej ; 061000  Čička Roman ; 061000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2021 . - 118 s.
  ISBN 978-80-8096-286-9
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0200
  kniha

  kniha

 9. Characterization of Sn–Sb–Ti Solder Alloy and the Study of Its Use for the Ultrasonic Soldering Process of SiC Ceramics with a Cu–SiC Metal–Ceramic Composite / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Jaromír Drápala, Paulína Babincová, Matej Pašák
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Drápala Jaromír Babincová Paulína ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 21 (2021), s.1-22
  ultrasonic intermetallic compounds solder composite
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6369
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Experimental and Numerical Analysis of High-Temperature Superconducting Tapes Modified by Composite Thermal Stabilization Subjected to Thermomechanical Loading / aut. Eva Cuninková, Marcela Pekarčíková, Michal Skarba, Jozef Krajčovič, Matej Pašák
  Cuninková Eva ; 061000  Pekarčíková Marcela ; 061000 Skarba Michal ; 067000 Krajčovič Jozef ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 13 (2021), s. 1-18
  polymer matrix composites thermomechanical properties finite element analysis high-temperature superconducting
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3579
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok