Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému náboru, zaškolenia a odmeňovania zamestnancov podniku YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne = Proposal of the system of recruitment, training and reward of employees of YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne : Diplomová práca
  Lukáčová Lucia  Arendášová Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s Prílohy, 1 CD-ROM
  nábor zaškolenie odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení pre efektívnejšie využívanie vnútropodnikovej dopravy v podniku, a.s. Púchov = A proposal on measures to be taken in order to use intra-company transport in Matador a.s. Púchov company more effectively : Bakalárska práca
  Lukáčová Lucia  Vajcík Vladimír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD-ROM
  doprava zásoby sklady
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha