Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, s. r. o. = Proposal of remuneration system improvements of Delphi Slovensko, s. r. o.´ employees : Diplomová práca
  Lišková Katarína  Šnircová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie a rovnomerné vyťaženie materiálových tokov na príjme materiálu v podniku Delphi Slovensko, s.r.o. Senica = Suggestions for precautions for increase of effectiveness and equal capacity utilization of raw material flow in the incoming area in the company Delphi Slovakia s.r.o. Senica : Bakalárska práca
  Makyšová Helena (xxx) ; M4000  Lišková Katarína
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  materiálové toky
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha