Výsledky vyhľadávania

 1. Accoustic Model Training for Speech Recognition over Mobile Networks
  Vojtko Juraj ; E070  Kačur Juraj ; E070 Rozinaj Gregor ; E070 Körösi Ján ; E240
  International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering . Vol.6, No. 2 (2013), s.65-74
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Aproximácia jazykového modelu na základe detekcie samohlások
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  segmentation segmentácia rozpoznávanie reči parametrizácia Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71697
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Graphical User Interface of Speaker Dependent Detector for Slovak Phonemes
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján ; E240
  Redžúr 2011 : . s.17-20
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Návrh modelu slovenského jazyka pre automatické rozpoznávanie reči (ARR)
  Vacek Miroslav ; E  Körösi Ján (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 34 s
  Telekomunikácie rozpoznávanie reči
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22041
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Statistic Evaluation of Various Speech Parameters for Phonemes in Slovak Language
  Körösi Ján ; E240  Vojtko Juraj ; E070 Rozinaj Gregor ; E070
  Proceedings ELMAR-2010 : . s.375-378
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. Speaker Dependent Vowels Detector for Slovak Phones
  Borik Lukáš ; E  Körösi Ján ; E240
  Redžúr 2010 : . s.6-10
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Redžúr 2009 : proceedings; 3rd International Workshop on Speech and Signal Processing. Bratislava, Slovak Republic, 24.9.2009
  Rozinaj Gregor (ed.) ; E070  Körösi Ján (ed.) ; E240 Vojtko Juraj (ed.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  ISBN 978-80-227-3137-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (17) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Increase of speed in speech recognition
  Körösi Ján ; E240 
  Redžúr 2008 : . s.61-64
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Comparison of Automatic Speech Recognizer SPHINX 3.6 and SPHINX 4.0 for Creating Systems in Slovak Language
  Vojtko Juraj ; E070  Körösi Ján ; E240 Rozinaj Gregor ; E070
  IWSSIP 2008. 15th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : . s.537-539
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. An Accuracy Optimization of a Dialog ASR Systems Utilizing Evolutional Strategies
  Kačur Juraj ; E070  Körösi Ján ; E240
  ISPA 2007. Proceedings of the 5th International Symposium on Image and Signal Processing and Signal Analysis : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok