Výsledky vyhľadávania

 1. Information Competence and Evolution of E-learning Text with the Close Test
  Hrmo Roman ; M220  Kučerka Daniel ; M220 Šimurdová Lucia ; M220
  The Future of Education. Volume 2 : . s.423-426
  e-learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca
  Šimurdová Lucia ; M220  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010 . - 137 s., autoreferát, CD-ROM
  kľúčové kompetencie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54298
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Preferred styles of education
  Hrmo Roman ; M220  Šimurdová Lucia ; M220 Kučerka Daniel ; M220
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The influence of the electronic detection of plagiarism on students´ behaviour
  Uhráková Eva ; M220  Šimurdová Lucia ; M220 Hrmo Roman ; M220
  Education and technology. Edukacja i technika : . s.404-408
  plagiarism
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Prístupy k učeniu, sledované u absolventov stredných škôl
  Hrmo Roman ; M220  Šimurdová Lucia ; M220 Kučerka Daniel ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.72-74
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. On contribution of modern technologies towards developing key competences
  Bílek Martin  Cagáňová Dagmar ; M4000 Eger Ludvík Hašková Alena Hrmo Roman ; M220 Koníček Libor Lojda Jan Maněnová Martina Mechlová Erika Munk Michal Munková Daša Poulová Petra Rohlíková Lucie Soušek Martin Šabatová Marcela Šimonová Ivana Šimurdová Lucia ; M220 Veselá Katerina
  1. vyd
  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009 . - 192 s
  ISBN 978-80-86771-38-0
  monografia
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 7. Key competences: communication in mother tongue and foreign languages as part of lifelong learning
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Šimurdová Lucia ; M220
  On contribution of modern technologies towards developing key competences . s.135-144
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Humanizácia vo vzdelávaní mládeže pripravujúcej sa na robotnícke povolania = Humanisation in education of students preparing for manuall working : Bakalárska práca
  Žuk Jaroslav  Šimurdová Lucia (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 38 s 1 CD-ROM
  humanizácia vzdelávania
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Voľný čas mládeže pripravujúcej sa na robotnícke povolanie = The free time adolescent developing work profession : Bakalárska práca
  Vršanská Jozefína  Šimurdová Lucia (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ;
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Čitateľské stratégie a ich efektivita
  Mikušová Michaela ; M7000  Šimurdová Lucia ; M220 Hrmo Roman ; M220
  SCHOLA 2009 : . s.295-299
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  (1) - xxx
  článok

  článok