Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013
  Kadnár Milan (ed.)  Rusnák J. (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-552-1020-9
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 2. Neštandardné ozubené prevody
  Bošanský Miroslav ; J0030  Vereš Miroslav ; J0030 Tököly Pavol Vanya Attila ; J0030 Rusnák J. (rec.) Turza J. (rec.) Gondár Ernest (rec.) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 159 s
  ISBN 978-80-227-3713-5
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF5110
  Neštandardné ozubené prevody

  kniha

 3. Shadow method for the evaluation of surface created by hydroabrasive dividing of materials
  Valíček Jan  Kadnár Milan Hlaváček P. Rusnák J. Hloch Sergej Zeleňák M. Řepka M. Kušnerová M. Kadnár Jozef ; M7000
  Research in Agricultural Engineering . Vol. 57, Special Issue (2011), s.69-73
  optical methods
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Measurement of titanium surface roughness created by non-conventional cutting technology
  Rusnák J.  Zeleňák M. Valíček Jan Kadnár Milan Hloch Sergej Hlaváček P. Kušnerová M. Čep R. Kadnár Jozef ; M7000
  Research in Agricultural Engineering . Vol. 57, Special Issue (2011), s.57-60
  surface properties Metrology
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Využitie biomasy a bioplynu v energetike
  Hvizdoš Marek  Tkáč J. Rusnák J.
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.43-46
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Návrh experimentu pre overenie vlastností univerzálneho oleja Ekouniverzal. The experiment drafts for verifying the universal oil Ekouniverzal properties
  Kadnár Milan  Rusnák J.
  Hydraulické mechanizmy mobilnej techniky : . s.73-78
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Možnosti uplatnenia materiálu CuSn10 do klzného uzla, naneseného technológiou plazmatického nástreku
  Rusnák J.  Muráň Miroslav ; M200 Ulíková Marta Tóth M
  Sborník 33.celostátní konference kateder částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí . s.205-208
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza hrúbky mazacej vrstvy pre ložiskové púzdra z kompozitného materiálu hliník - grafit z pohľadu EHD teorie
  Muráň Miroslav ; M200  Rusnák J. Tóth M
  Zborník referátov konferencie katedier častí strojov . s.17
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok