Výsledky vyhľadávania

 1. Measurement 2021 : 13th International conference on measurement. Smolenice, Slovakia, May 17-19, 2021 / ed. Andrej Dvurečenskij, Ján Maňka, Jana Švehlíková, Viktor Witkovský
  Dvurečenskij, Andrej (zost.) Maňka, Ján (zost.) Švehlíková, Jana, (zost.) Witkovský, Viktor (zost.)
  International conference on measurement 13. May 17-19, 2021 Smolenice, Slovakia
  Bratislava : Slovak academy of sciences, 2021
  ISBN 978-80-972629-4-5
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 2. Effect of iron oxide nanoparticles on vascular function and nitric oxide production in acute stress-exposed rats / aut. Silvia Líšková, Peter Bališ, Andrea Mičurová, Michal Kluknavský, Monika Okuliarová, Angelika Púzserová, Martin Škrátek, Ivan Sekaj, Ján Maňka, Pavol Valovič, Iveta Bernátová
  Líšková Silvia  Bališ Peter Mičurová Andrea Kluknavský Michal Okuliarová Monika Púzserová Angelika Škrátek Martin Sekaj Ivan ; 031000 Maňka Ján Valovič Pavol Bernátová Iveta
  Physiological research / . Vol. 69, Iss. 6 (2020), s. 1067-1083
  Vascular function Acute stress Iron oxide nanoparticles Blood pressure nitric oxide Polyethylene glycol
  http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/69/69_1067.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Measurement 2019 : 12th International conference on measurement. Smolenice, Slovakia, May 27-29, 2019 /
  Maňka, Ján (ed.) Švehlíková, Jana, (ed.) Witkovský, Viktor (ed.) Frollo, Ivan, (ed.)
  International conference on measurement 12. May 27-29, 2019 Smolenice, Slovakia
  Bratislava : Slovak academy of sciences, 2019
  ISBN 978-80-972629-3-8. -- ISBN 978-80-972629-2-1 (USB)
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  kniha

  kniha

 4. Measurement 2017 : 11th International conference on measurement. Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017 / ed. Ján Maňka, Milan Tyšler, Viktor Witkovský, Ivan Frollo
  Maňka, Ján (ed.) Tyšler, Milan (ed.) Witkovský, Viktor (ed.) Frollo, Ivan, (ed.)
  International conference on measurement 11. May 29-31, 2017 Smolenice, Slovakia
  Bratislava : Slovak academy of sciences, 2017 . - 268 s.
  ISBN 978-80-972629-0-7. -- ISBN 978-80-972629-1-4
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 5. Príspevok k využitiu a rozvoju SQUID magnetometrie pri vývoji a charakterizovaní nových materiálov a suspenzií na báze nanočastíc oxidov, supravodičov a nanoštruktúr v iónových kvapalinách : dát. obhajoby 25.8.2016, č. ved. odboru 5-2-54
  Dvurečenskij Andrej ; 034000  Maňka Ján (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.54. meracia technika ; Študijný program : D-MERT . - 174 s., AUTOREF. 2016, 26 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95470
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Measurement 2015 : 10th International conference on measurement. Smolenice, Slovakia, May 25 - 28, 2015
  Maňka, Ján (ed.) Tyšler, Milan (ed.) Witkovský, Viktor (ed.) Frollo, Ivan (ed.)
  10th International conference on measurement May 25 - 28, 2015 Smolenice, Slovakia
  1. vyd.
  Bratislava : Slovak academy of sciences, 2015 . - 326 s.
  ISBN 978-80-969672-9-2
  zborník (príspevkov)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Measurement 2013 : Proceedings of the 9th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013
  Maňka Ján (ed.)  Tyšler Milan (ed.) Witkovský Viktor (rec.) Frollo Ivan (rec.)
  Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2013
  ISBN 978-80-969672-5-4
  zborník (príspevkov)
  (20) - článok
  kniha

  kniha

 8. Measurement 2011 : Proceedings. 8th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 27.-30.4.2011
  Maňka Ján (ed.)  Witkovský Viktor (ed.) Tyšler Milan (ed.) Frollo Ivan (ed.)
  Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2011 . - 414 s
  ISBN 978-80-969-672-4-7
  meranie meranie a regulácia fyzikálne merania biomedicínske inžinierstvo
  zborník (príspevkov)
  (19) - článok
  kniha

  kniha

 9. Synthesis and Transport Properties of Nanostructured VO2 by Mechanochemical Processing
  Billik P  Čaplovičová M. Maňka Ján Čaplovič Ľubomír ; M1000 Cigáň A Koňakovský A Bystrický R Dvurečenskij A
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 11, No. 1 (2011), s.29-33
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Gadolinium Scandate: Next Candidate for Alternative Gate Dielectric in CMOS Technology?
  Fröhlich Karol  Fedor Ján Kostič Ivan Maňka Ján Ballo Peter ; E060
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 62, No. 1 (2011), s.54-56
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok