Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie procesov na báze Petriho sietí
  Rehák Jakub ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 71 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119961
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Riadenie procesov na báze Petriho sietí
  Kraslan Mário ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 72 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Analýza Petriho sietí
  Slezák Michal ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 31 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107249
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Analýza Petriho sietí
  Rajnič František ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 36 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110987
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza Petriho sietí
  Mihalik Matej ; 035000  Ševčíková Zuzana (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 30 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88689
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Grafická podpora práce s Petriho sieťami
  Trebichavský Martin ; 035000  Ševčíková Zuzana (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 38 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97849
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Riadenie zásielok pomocou udalostných systémov
  Jež Lukáš ; 035000  Ševčíková Zuzana (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 28 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88630
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Analýza ekonomických ukazovateľov v oblasti predaja a služieb
  Málach Juraj ; E  Ševčíková Zuzana (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 57 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics data mining
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100087
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza spotrebiteľského správania a podpora predaja formou cielenej reklamy
  Peťovský Tomáš ; E  Ševčíková Zuzana (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 59 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics advertising data mining reklama dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103167
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza Petriho sietí
  Chamraz Oliver ; E  Ševčíková Zuzana (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 51 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics synthesis syntéza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100901
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha