Výsledky vyhľadávania

 1. Turistická útulňa ako architektonický počin : Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; 053130 
  Arch . Roč. 25, č. 4 (2020), s. 32-35
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stredoveká Banská Štiavnica. Výsledky prebiehajúceho výskumu podoby mesta / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; 053130 
  ALFA : . Roč. 24, č. 2 (2019), s. 4-15
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; 053130 
  Pamiatky a múzeá : . Roč. 68, č. 3 (2019), s. 63-66
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Pamiatková hodnota ako prekážka alebo výhoda bývania v Banskej Štiavnici / aut. Beata Polomová, Katarína Vošková
  Polomová Beata ; 053130  Vošková Katarína ; 053130
  Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century : Sborník z mezinárodní konference / Conference proceedings [elektronický zdroj] . S. 117-124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Banská Štiavnica, Palárika 7 - Obnova a adaptácia objektu katolíckej fary v kontexte cirkevného areálu
  Vaňo Michal ; 053130  Vošková Katarína ; 053130 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139619
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. JUA: Banská Štiavnica románska / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; 053130 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, október (2018), s. 6
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Stavebná podoba chrámu v období neskorej gotiky / aut. Michal Šimkovic, Katarína Vošková
  Šimkovic Michal  Vošková Katarína ; 053130
  Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku / . S. 45-54 [2,35 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Stavebná podoba kostola v baroku / aut. Michal Šimkovic, Katarína Vošková
  Šimkovic Michal  Vošková Katarína ; 053130
  Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku / . S. 191-194 [1,03 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Banská Štiavnica v 19. a na začiatku 20. storočia / aut. Peter Buday, Katarína Vošková
  Buday Peter  Vošková Katarína ; 053130
  Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku / . S. 261-264
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Stavebná podoba kostola v 19. storočí / aut. Michal Šimkovic, Katarína Vošková
  Šimkovic Michal  Vošková Katarína ; 053130
  Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku / . S. 265-268
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok