Výsledky vyhľadávania

 1. Teória automatického riadenia : Príklady, úlohy a laboratórne cvičenia
  Hrivňák Juraj 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 83 s
  skriptá
  kniha

  kniha

 2. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  kniha

  kniha

 4. Teória automatického riadenia 2/1 : Nelineárne riadiace obvody / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 194 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 5. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (ved. výsk. tímu) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 278 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Príspevok k syntéze adaptívnych systémov s referenčným modelom : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 22.03.1990 / [aut.] VO VIET SON, Ing.; Škol. Hrivňák,Juraj
  VO VIET SON  Hrivňák Juraj (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 85 s Autoref.1989, 16 s
  riadenie technologických procesov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 4. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (ved. výsk. tímu) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 140 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Teória riadenia 3 : Príklady a úlohy / [aut.] Hrivňák,Juraj
  Hrivňák Juraj 
  5.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 142 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 3. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (ved. výsk. tímu) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 140 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 2. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (ved. výsk. tímu) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 140 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha