Výsledky vyhľadávania

 1. Anglicko-německo-český polygrafický slovník + CD-ROM
  Kaplanová Marie  Držková Markéta
  Praha : Svaz polygrafických podnikatelů, 2003 . - 765 s
  ISBN 80-239-0169-9
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0003
  kniha

  kniha

 2. Design WEB-laboratória pre návrh algebraických regulátorov
  Šimko Tomáš  Spurná Nadežda (škol.) ; E110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 62 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Vytvorenie modulu algebraickej teórie riadenia pre Web-laboratórium
  Štrba Richard  Spurná Nadežda (škol.) ; E110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 62 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Teória automatického riadenia 2/1 : Nelineárne riadiace obvody / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 194 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Senzorický systém pre určenie priestorových súradníc robota III-8-2/03-1. Fluidné snímače malých vzdialeností III-8-2/03-2 : Záverčná správa
  Kočiš Štefan (ved. výsk. tímu)  Bystriansky Pavol Oravec Július ; E250 Olejček Vladimír ; E050 Sedláček Milan Toman Miroslav ; E1110 Volauf Peter ; E170 Spurná Nadežda ; E110 Lipták Ondrej Georgiev Ivan Drahoš Peter ; E010 Kutiš Kamil Rakšányi Peter ; V120 Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 99 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  kniha

  kniha

 7. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Teória riadenia 3. Príklady
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 142 s
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Teória automatického riadenia 2/1 : Nelineárne riadiace obvody. Príklady, úlohy, laboratórne cvičenia / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1984 . - 194 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Lineárne číslicové riadiace obvody v príkladoch a úlohách : S dodatkom Lineárne spojité riadiace obvody / [aut.]Juraj Hrivňák, Nadežda Spurná
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1983 . - 285 s
  ASR systémy riadiace lineárne
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha