Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia zdrojov tepla v tepelných sústavách / aut. František Urban, Peter Fodor ; Mária Čarnogurská, Jozef Jandačka, Július Jankovský
  Urban František ; 020260  Fodor Peter ; 020260 Čarnogurská Mária (rec.) Jandačka Jozef (rec.) Jankovský Július (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava VERT 2015 . - 127 s., 70 obr., 40 tab.
  ISBN 978-80-970957-8-9
  tepelné systémy zdroje tepla
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84974578320&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=comparison+of+linear+and+nonlinear+optimization+methods&st2=muskat+p&sid=2586270FED1F9614D2C5DD3F7A08E36E.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw%3a10&sot=b&sdt=b&sl=98&s=%28TITLE-ABS-KEY%28comparison+of+linear+and+nonlinear+optimization+methods%29+AND+AUTHOR-NAME%28muskat+p%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia prevádzky zdrojov v sústave centralizovaného zásobovania teplom
  Fodor Peter ; J0060  Urban František (škol.) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 107 s
  energetika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Analýza kogenerácie pre atypický odberový diagram tepla
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Fodor Peter ; J0060 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2012 : . s.165-168
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Efficiency of combined cycle with a condensing extraction steam turbine and a backpressure steam turbine
  Urban František ; J0060  Fodor Peter ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Peťková Viera
  31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.233-236
  spaľovacia turbína combustion turbine
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dopadová štúdia - návrh zadania projektu spaľovania DŠ a produktov z drevných pilín : priebežná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabuš Michal Ondruška Juraj ; J0070 Fabuš Michal Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Fabušová Iva Fodor Peter ; J0060
  Bratislava : PROEN, 2012 . - 65 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Porovnanie uplatnenia protitllakovej a kondenzačnej odberovej turbíny v teplárenskej prevádzke
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Fodor Peter ; J0060 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.117-120
  turbína účinnosť turbine efficiency
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Fluidný kotol na spoluspaľovanie hnedého uhlia a biomasy - optimalizácia rekonštrukcie teplárne
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Fodor Peter ; J0060
  TOP 2011. Technika ochrany prostredia : . s.[6]
  biomasa biomass kotol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti zníženia nákladov na teplo bytového objektu
  Šabík Juraj ; J  Fodor Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery external cladding obvodový plášť zatepľovanie tepelné straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51188
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Technicko-ekonomické modelovanie prevádzky energetických strojov a zariadení
  Fodor Peter ; J0060  Urban František ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.33-36
  optimalisation optimalizácia model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Matematické modelovanie prevádzky strojov a zariadení pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla
  Fodor Peter ; J0060  Urban František ; J0060
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.161-165
  efektívnosť energetický model efficiency optimization criterion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok