Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran: patentový spis č. 288813, udelenie patentu 2.12.2020, zverejnenie prihlášky 1.4.2015 / aut. Ľubomír Šooš, Karol Prikkel, Juraj Ondruška, Július Frkáň, Peter Biath, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Prikkel Karol ; 020060 Ondruška Juraj ; 020070 Frkáň Július Biath Peter Čačko Viliam ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2020 . - 14 s.
  protipovodňová zábrana
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Experimentálne zariadenie na spracovanie lepených skiel
  Voláriková Simona ; 020070  Biath Peter (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133532
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Lis na pelety : patentový spis č. 288360 / aut. Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Miloš Matúš, Jiří Zegzulka
  Šooš Ľubomír ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Biath Peter Matúš Miloš ; 020070 Zegzulka Jiří
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  zhutňovacie stroje compaction equipment
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Technologies of the laminated glass processing and development of technology for laminated glass decomposition / aut. Peter Biath, Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Jozef Bábics
  Biath Peter ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  TOP 2016 : . S. 16
  vrstvené sklo laminated glass
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Determining the appropriate backpressure during start-up of a screw briquetting press / aut. Juraj Ondruška, Jerzy Chojnacki, Viliam Čačko, Peter Biath, Jozef Bábics
  Ondruška Juraj ; 020070  Chojnacki Jerzy Čačko Viliam ; 020070 Biath Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  ERIN 2016 : . S. 50, CD ROM
  závitkový nástroj brikety screw tool
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Final state development of modular flood barier / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Peter Biath, Viliam Čačko
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Biath Peter Čačko Viliam ; 020070
  TOP 2016 : . S. 61
  flood barier development
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Mechanická a chemicko-termická úprava v procese spracovávania odpadového viacvrstvového skla nespracovateľného bežnými technológiami : P11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Rafaj Milan ; 020070 Biath Peter ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Múdry Martin (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvenné sklo spracovanie laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Skúsenosti zo spracovania komunálneho odpadu na alternatívne palivo / aut. Ľudovít Kolláth, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Kolláth Ľudovít ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Biath Peter ; 020070
  Vykurovanie 2016 : . S. 235-239, CD ROM
  environmetalistika výchova environmental education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Optimalizácia konštrukcie guľového peletovacieho lisu na základe merania prevádzkových parametrov
  Biath Peter ; J0070  Šooš Ľubomír (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 24.04.2015 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : D-VSZ . - 78 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86910
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 10. Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran : zverejnená patentová prihláška 5013-2013 dňa 1.4. 2015 / aut. Ľubomír Šooš, Karol Prikkel, Juraj Ondruška, Július Frkáň, Peter Biath, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Prikkel Karol ; 020060 Ondruška Juraj ; 020070 Frkáň Július Biath Peter Čačko Viliam ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015 . - 15 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha