Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza parametrov CNC rezacieho stroja a ich vplyv na kvalitu výpalku
  Sýkora Martin ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165732
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza parametrov CNC rezacieho stroja na vodný lúč a ich vplyv na kvalitu výrobku
  Csáky Tamás ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159324
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Výskum termických pochodov v procese znižovania vlhkosti organických materiálov : Výskumná správa za rok 2020, Window Glass s.r.o. / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Viliam Čačko, Juraj Ondruška, Jozef Babics, Iveta Onderová, Peter Mlynár, František Urban ; rec. Karol Velíšek, Alexander Feher, Jan Mareček
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Babics Jozef Onderová Iveta ; 020070 Mlynár Peter ; 020060 Urban František ; 020060 Velíšek Karol ; 063800 (rec.) Feher Alexander (rec.) Mareček Jan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU 2021 . - 31 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Recyklácia vrstveného skla : Návrh progresívnej technológie dekompozície viacvrstvových lepených skiel / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Babics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Babics Jozef
  Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle / . S. 84 - 119
  článok zo zborníka
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Spôsob vysokoúčinnej dekompozície vrstvených odpadových skiel a stavebnicová linka : patentový spis č. 288900, oznámenie o udelení patentu 13.10.2021, č. prihlášky 107-2019, dátum podania prihlášky 8.10.2019 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Petr Blecha, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Blecha Petr Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2021 . - 14 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. The recycling of waste laminated glass through decomposition technologies / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Recycling . Vol. 6, iss. 2 (2021), s. 26
  viacvrstvové sklo čelné sklo recyklácia PVB recyklácia odpad z automobilov mechanicko-chemická separácia laminated glass windshield recycling PVB recycling automotive waste mechano-chemical separation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Design of a modular technological line for the recycling of laminated car glass / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Peter Križan, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Križan Peter ; 020070 Čačko Viliam ; 020070
  Analysis of the state, forecasts and new technologies of waste recovery in the automotive industry / . S. 68 - 91
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Genéza vývoja novej vákuovej sušiarne na sušenie biologických materiálov / aut. Ľubomír Šooš, Viliam Čačko, Juraj Ondruška, Iveta Čačková
  Šooš Ľubomír ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačková Iveta ; 020070
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 45 - 55
  sušenie plodina vzorky sušiareň analýza sušiarní prvotné experimenty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh automatizovaného, pneumomagnetického manipulačného systému / aut. Viliam Čačko, Pavol Varga, Iveta Čačková, Ľudovít Kolláth
  Čačko Viliam ; 020070  Varga Pavol ; 020070 Čačková Iveta ; 020070 Kolláth Ľudovít ; 020070
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 28 - 34
  pneumomagnety triedenie Manipulácia automatizácia laserové rezanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza mikroštruktúry materiálu v tepelne ovplyvnenej fáze po rezaní laserom / aut. Iveta Čačková, Viliam Čačko, Pavol Varga, Andrej Smelík
  Čačková Iveta ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 Varga Pavol ; 020070 Smelík Andrej
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 35 - 44
  laserové rezanie mikroštruktúra mikrotvrdosť tepelné ovplyvnenie natavená oblasť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok