Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu : Správa o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu Kega 144-039STU-4/2010
  Rybanský Rudolf (ved. výsk. tímu) ; M4000  Božek Pavol (člen výsk. tímu) ; M6000 Šalgovičová Jarmila (člen výsk. tímu) ; M4000 Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000 Tóthová Mária (člen výsk. tímu) ; M6000 Drahňovský Juraj (člen výsk. tímu) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (člen výsk. tímu) ; M4000 Jakábová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Božeková Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Beňo Rastislav (člen výsk. tímu) ; M4000 Hasayová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Hrúzová Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Nemlaha Eduard (člen výsk. tímu) ; M6000 Brieniková Jana (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 17 s
  zabezpečovacia technika interaktivita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybranej prevádzke podniku Slovenské lodenice Komárno, a. s. : Bakalárska práca
  Tóth Dávid ; M2000  Božeková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 55 s., CD-ROM
  bezpečnosť práce hluk vibrácie žiarenie welding vibration noise priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78989
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti ergonomických programov v priemyselných podnikoch : Dizertačná práca
  Božeková Jana ; M4000  Hatiar Karol (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 134 s., autoreferát, CD-ROM
  efektívnosť priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63793
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Cost-benefit analýza
  Božeková Jana ; M4000  Hatiar Karol ; M4000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 14, č. 6 (2010), s.77/11-78/12
  ergonomické programy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. The implementation of ergonomic programs in production logistics
  Beňo Rastislav ; M4000  Božeková Jana ; M4000 Marková Petra ; M4000 Hatiar Karol ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2010 : . s.1169-1170
  ergonomics productions
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Ergonómia na Slovenskej technickej univerzite
  Hatiar Karol ; M4000  Marková Petra ; M4000 Božeková Jana ; M4000 Beňo Rastislav ; M4000
  Odborná příprava v oblasti ergonomie : . s.1-11
  ergonómia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. CBA methodology versus ergonomic programmes in industrial companies
  Božeková Jana ; M4000  Ondriga Martin ; M6000 Hatiar Karol ; M4000
  Process Control 2010 : . s.C162a-1-5
  ergonomické programy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie systému zásobovacej logistiky v podniku TRIM LEADER, a. s.
  Sitárová Zuzana  Božeková Jana (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  logistic
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27070
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku SlovZink, a.s.
  Bulut Ivana  Božeková Jana (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivation motivácia motivačné teórie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27199
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Generovanie užívateľského programu z virtuálneho do reálneho technologického pracoviska : Záverečná správa inštitucionálneho výskumného projektu Vega č. 1/0288/09. Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2009
  Božek Pavol (ved. výsk. tímu) ; M6000  Hatiar Karol (člen výsk. tímu) ; M4000 Sakál Peter (člen výsk. tímu) ; M4000 Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000 Babeľová Ivana (člen výsk. tímu) ; M4000 Marková Petra (člen výsk. tímu) ; M4000 Beňo Rastislav (člen výsk. tímu) ; M4000 Božeková Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Ostružlíková Angelika (člen výsk. tímu) ; M4000 Nemlaha Eduard (člen výsk. tímu) ; M6000 Tóthová Mária (člen výsk. tímu) ; M6000 Waleková Gabriela (člen výsk. tímu) ; M330 Kňažík Marek (člen výsk. tímu) ; M6000 Ondriga Martin (člen výsk. tímu) ; M6000 Buchel Milan (člen výsk. tímu) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009 . - 2 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha