Výsledky vyhľadávania

 1. Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita / Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová Iveta  Staněk Peter Stehlíková Beáta
  Praha Wolters Kluwer ČR 2019
  ISBN 978-80-7598-418-0. -- ISBN 978-80-7598-419-7
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Paradigmy zmien v 21. storočí : Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti / ed. Iveta Pauhofová
  Pauhofová Iveta (ed.) 
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017 . - 294 s.
  ISBN 978-80-7144-281-3. -- ISBN 978-80-7144-282-0 (e)
  http://ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p371
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 3. Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika [elektronický zdroj] / ed. Iveta Pauhofová ; rec. Eduard Glatz, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová, Iveta (ed.) Glatz, Eduard (rec.) Staněk, Peter (rec.) Stehlíková, Beáta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016 . - 376 s.
  ISBN 978-80-7144-265-3. -- ISBN 978-80-7144-266-0
  http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/344_zbornik-adaptacne-procesy-a-pulzujuca-ekonomika.pdf
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

  kniha

 4. Zaostrené na paradigmy zmien v 21. storočí / aut. Iveta Pauhofová, Monika Šujaková, Lukáš Jurík
  Pauhofová Iveta  Šujaková Monika ; 064000 Jurík Lukáš ; 064000
  Ekonóm [elektronický zdroj] . online, (2016), [2]s.
  http://ekonom.sav.sk/sk/novinky/zaostrene-na-paradigmy-zmien-v-21-storoci11
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 5. Focused on Paradigm Chances in the 21st Century / aut. Iveta Pauhofová, Monika Šujaková, Lukáš Jurík
  Pauhofová Iveta  Šujaková Monika ; 064000 Jurík Lukáš ; 064000
  Ekonomický časopis = Journal of Economics / . Roč. 64, č. 6 (2016), s. 600-602
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska : zborník statí / ed. Iveta Pauhofová ; rec. Vladimír Gazda, František Ochrana, Peter Plavčan [elektronický zdroj]
  Pauhofová, Iveta (ed.) Gazda, Vladimír (rec.) Ochrana, František (rec.) Plavčan, Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015 . - 328 s.
  ISBN 978-80-7144-248-6. -- ISBN 978-80-7144-249-3
  http://ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p313
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska

  kniha

 7. Mzdové nerovnosti ako limitujúci faktor kvality života v regiónoch SR / aut. Iveta Pauhofová, Mária Glatz ( Ďurechová)
  Pauhofová Iveta  Glatz ( Ďurechová) Mária ; R2020
  Kvalita života 2015 . S.76-86
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku [elektronický zdroj] Zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie / Vladimír Gazda, Ľubica Sipková ; ed. Iveta Pauhofová, Tomáš Želinský
  Gazda, Vladimír (rec.) Sipková, Ľubica (rec.) Pauhofová, Iveta (ed.) Želinský, Tomáš (ed.)
  Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku 2. 22. - 24. 10. 2014 Košice, SR
  1. vyd.
  Košice Technická univerzita 2014
  ISBN 978-80-553-1909-4
  http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 9. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí [z vedeckej konferencie]. Smolenice, 16.-18.9.2013
  Pauhofová Iveta (ed.)  Gazda Vladimír (rec.) Sipko Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013 . - 283 s
  ISBN 978-80-7144-212-7
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

  kniha

 10. Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí : (vybrané aspekty)
  Pauhofová Iveta  Sivák Rudolf Staněk Peter
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 207 s
  ISBN 978-80-89085-90-3
  finančné trhy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha