Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti degradácie a detekcie vybraných typov mikropolutantov v odpadových vodách pomocou elektrochemických postupov
  Mičiaková Jasmína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144953
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
  Buláková Alexandra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150697
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
  Ľachká Kristína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150766
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
  Suja Adam ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150802
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Možnosti výroby šumivých tabliet zo železanov za účelom dočistenia odpadových vôd
  Tamášová Katarína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150813
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Možný vplyv vybraných nanočastíc na životné prostredie
  Petrovičová Nina ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151666
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. PRESTUP LIEČIV A KONTRASTNÝCH LÁTOK Z KONTAMINOVANÝCH VÔD DO VODNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLÍN
  Brunčáková Lenka ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141894
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Mikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredí
  Staňová Lívia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135825
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Nanomateriály - účinný spôsob dezinfekcie vôd a ich následný dopad na životné prostredie
  Brandeburová Paula ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 04.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136539
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies / aut. Libor Machala, Petr Zajíček, Tomáš Mackuľak, Jan Filip
  Machala Libor  Zajíček Petr Mackuľak Tomáš ; 046290 Filip Jan
  Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil/Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies . S. 177-201
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok