Výsledky vyhľadávania

 1. Hydrological drought forecasting using machine learning – Gidra river case study
  Almikaeel Wael ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Water : . Vol. 14, iss. 3 (2022), online, [17] s., art. no. 387
  drought drought forecasting machine learning artificial neural networks support vector machines water bearing coefficient
  https://www.mdpi.com/2073-4441/14/3/387
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Analysis of droughts due to the operation of water structures: Gidra river case study
  Čubanová Lea ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Mydla Jakub ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 17, no. 1 (2022), s. 111-116
  drought small catchment M-daily discharge hydrology prediction
  https://akjournals.com/view/journals/606/17/1/article-p111.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Problematika zanášania zdrže VS Kozmálovce
  Kuruc Adam ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155982
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Evaluation of drought on a selected stream based on flow series
  Almikaeel Wael ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159036
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
  Vidová Alexandra ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149748
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Vážska cyklodopravná trasa - úsek súteska Strečno - preverenie hladinového režimu Váhu
  Mészáros Lilla ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163585
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Environmental impact assessment and hydraulic modelling of different flood protection measures
  Šoltész Andrej ; 010170  Zeleňáková Martina Čubanová Lea ; 010170 Šugareková Mária Abd-Elhamid Hany F.
  Water : . Vol. 13, iss. 6 (2021), online, [24] s., art. no. 786
  flood protection environmental impact assessment detention reservoir design numerical modelling field measurements digital terrain model
  https://www.mdpi.com/2073-4441/13/6/786
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Hydraulic review of the flood protection measures in Bardejov
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Mydla Jakub ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2021 . online, [7] s., art. no. 032095
  Topľa River floods hydraulic analysis
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1203/3/032095/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hybrid facility for fish and canoe passage
  Čubanová Lea ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 12, no. 1-2 (2021), s. 12-17
  fish pass canoe pass hydraulic design design parameters
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Drought assessment and prediction for Gidra river, Slovakia
  Čubanová Lea ; 010170  Almikaeel Wael ; 010170
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [11] s., art. no. 012074
  drought Gidra river
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012074
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok