Výsledky vyhľadávania

 1. QoS-Based optimization of data flow in MPLS networks / Ivana Hucková, Martin Hrubý
  Hucková Ivana ; 070100  Hrubý Martin ; 070100
  SAMI 2015. IEEE 13th international symposium on applied machine intelligence and informatics, January 22-24, 2015 Herľany, Slovakia . S. 83-88
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimization of Network Traffic Flow
  Hrubý Martin 
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 6, no. 1 (2014), s. 47-56
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Dynamic QoS-aware MPLS Traffic Engineering
  Obetko Jakub ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  IIT.SRC 2014 : . s. 411-416
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Optimization of Data Flow in Service Provider Networks
  Hucková Ivana ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  IIT.SRC 2014 : . s. 387-392
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Optimalizácia toku dát v sieťach poskytovateľa služieb
  Hucková Ivana ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 662 . - 106 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks QoS MPLS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100997
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Dynamické metódy riadenia premávky v MPLS sieťach
  Obetko Jakub ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 662 . - 167 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks VPN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101049
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia toku dát v sieťach s vysokou redundanciou
  Čechvala Martin ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 662 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks redundancy redundancia počítačové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100973
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Advances in TCP congestion prevention
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  2013
  SAMI 2013: IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics proceedings : . 2013), s.111-116
  počítačové siete TCP optimalizácia smerovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Traffic Flow Optimization and Visualization in MPLS Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  WCE 2013 : . s.849-854
  MPLS siete QoS štatistika riadenie premávky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Smerovacie protokoly a ich bezpečnosť
  Grežo Rudolf ; I100  Hrubý Martin (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 65 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks Cisco počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77815
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha