Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing Identity 2019 [elektronický dokument] : Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference "Marketing Identity 2019: Offline is the new online", 5. - 6. 11. 2019, Smolenice, Slovakia / ed. Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková
  Kusá, Alena (ed.) Zaušková, Anna (ed.) Bučková, Zuzana (ed.)
  Marketing Identity 2019 5. - 6. 11. 2019 : Smolenice
  1. vyd.
  Trnava : University of SS. Cyril and Methodius, 2019 . - 1112 s.
  ISBN 978-80-572-0038-3
  ISSN 1339-5726
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Marketing Identity - Dizajn, ktorý predáva [elektronický zdroj] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku, v dňoch 4. - 5. novembra 2013
  Rybanský Rudolf (ed.)  Zaušková Anna (ed.) Klementis Martin (rec.) Lukáč Michal (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013 . - online
  ISBN 978-80-8105-554-6
  https://docs.google.com/file/d/0B9mEWZ7toNFNUlBYeXRqVFpjLVk/edit?pli=1
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 3. Fórum inovatívnych myšlienok : Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava, 2012
  Matúš Jozef (zost.)  Kollárová Daniela (zost.) Zaušková Anna (rec.) Sujová Andrea (rec.)
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012
  ISBN 978-80-8105-431-0
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Spolupráca univerzít a podnikov [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č.1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia
  Butoracová Šindleryová Ivana (rec.)  Zaušková Anna (rec.) Čábyová Ľudmila (ed.) Černá Jana (ed.)
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012 . - 111 s. [CD-ROM
  ISBN 978-80-8105-436-5
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 5. Inovačný proces ako súčasť znalostného potenciálu malých a stredných podnikov. Innovation process of the sme as a part of the knowledge process
  Zaušková Anna  Loučanová Erika
  Inovácie 2008 : . s.6-11
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok