Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza seizmickej zarážky s tlmením
  Kráľ Emil ; V110 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Seizmická zarážka s tlmiacimi účinkami
  Šoltész Július ; V110  Kráľ Emil ; V110
  Betón na Slovensku 2006-2010 : . s.215-220
  damping gumový blok isolated structure isolation of bridges izolácia izolácia mostov izolovaná konštrukcia nelineárna analýza nonlinear analysis rubber blook rubber testing seismic isolation testovanie gumy tlmenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Seizmická zarážka s tlmiacimi účinkami-MKP MODEL
  Šoltész Július ; V110  Kráľ Emil ; V110
  Betonárske dni 2010 : . s.333-338
  block dumping hyperelasticita rubber seismic isolation seizmická izolácia tlmenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh základových konštrukcií s uvážením interakcie s podložím
  Šoltész Július ; V110  Hruštinec Ľuboš ; V150 Sedlák Ján ; V110 Szöcs Štefan Kráľ Emil ; V110
  Beton v podzemních a základových konstrukcích 2008 : . s.50-57
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Design of the foundation structures with the consideration of interaction with the subsoil
  Šoltész Július ; 010110  Hruštinec Ľuboš ; 010150 Sedlák Ján ; 010110 Kráľ Emil ; 010110
  Sustainable Concrete Technology and Structures in Local Climate and Environment conditions : . [8] s.
  concrete subsoil structural system soil-structure interaction FEM modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok