Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of impact of water withdrawal from lake on ground water level
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Malík Peter
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 85-92
  finite element modelling groundwater level regime optimum water pumping for snow-up lakes
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Construction of master recession curve using genetic algorithms
  Gregor Miloš  Malík Peter
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis . Vol. 60, No. 1 (2012), s.3-15
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Vzťah podzemných a povrchových vôd v aluviálnej nive potoka Gidra v prirodzenom stave a v stave ovplyvnenom jestvujúcimi a projektovanými vodohospodárskymi úpravami na lokalite Voderadský náhon - Voderady : Hydrogeologická štúdia.Záverečná správa
  Malík Peter  Bottlik František Baroková Dana ; V170
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010 . - 16 s
  interakcia povrchovej a podzemnej vody interaction of surface and ground water
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Simulácia odberu vody a jeho vplyv na režim podzemnej vody v okolí exploatačných jazier
  Baroková Dana ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Malík Peter
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2010 . - 64 s
  podzemná voda groundwater
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Mineral waters in Slovakia - Evaluation of chemical composition stability using both historical records and the most recent data
  Božíková Jarmila ; V280  Kordík Jozef Slaninka Igor Malík Peter Liščák Pavel Bodiš Dušan Panák Daniel Marcin Daniel
  Journal of Geochemical Exploration . Vol.107, No. 3 (2010), s.382-390
  chemical composition chemické zloženie mineral water minerálne vody stabilita stability
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Pokus o rekonštrukciu a rozšírenie hydrologickej bilancie Muránskej planiny na obdobie rokov 1971-1985
  Malík Peter  Švasta Jaromír Baroková Dana ; V170
  Podzemná voda . Roč. 14, č. 1 (2008), s.71-87
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Simulácia účinku drenážneho systému na hladinu podzemnej vody
  Baroková Dana ; V170  Malík Peter
  Sympózium hydrotechnikov : . s.17-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Určenie prítoku podzemnej vody do stavebnej jamy
  Baroková Dana ; V170  Malík Peter Možiešiková Katarína Sopková Mariana
  Sympózium hydrotechnikov : . s.5-16
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok