Výsledky vyhľadávania

 1. Skúmanie poly(etylén tereftalátu) modifikovaného atmosférickou plazmou
  Novák I  Chodák Ivan Pollák V. Popelka Anton Špírková Milena Jasenák Jozef ; M390
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.97-100
  PET
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vývoj a výskum elektricky vodivých adhezív
  Florián Š.  Novák I Pollák V. Žigo Jasenák Jozef ; M390
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.23-26
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Welding 2010 - úspešná prezentácia slovenského zvárania
  Jasenák Jozef ; M390 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 14, č. 10 (2010), s.54
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Zváracie zariadenie pre zváranie pod tavivom vyrábané na Slovensku
  Jasenák Jozef ; M390  Koleno Anton
  Svět Svaru . s.8-9
  zváranie pod tavivom
  článok zo zborníka
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Zváranie pod tavivom
  Jasenák Jozef ; M390  Cíferský Tomáš ; M390
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 14, č. 4 (2010), s.60-61
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Požiadavky na bezpečnosť zdvíhacích zariadení
  Nikel Peter  Jasenák Jozef (škol.) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  safety modernization bezpečnosť riziko modernizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27276
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Mechanizácia zvárania obvodovych zvarových spojov hliníkových potrubí
  Oravec Martin  Jasenák Jozef (xxx) ; M390
  STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010
  MTF ;
  welding automation zváranie mechanizácia automatizácia hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75448
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Inovačné trendy vo zváraní
  Jasenák Jozef ; M390  Cíferský Tomáš ; M390
  Moderní výrobní technologie pro 21.století. Modern Production Technologies for the 21st Century : . s.135-140
  zváranie pod tavivom zvárací automat
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Požiare pri zváraní
  Cíferský Tomáš ; M390  Jasenák Jozef ; M390
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : . s.35-43
  požiare zváranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Systém manažérstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia vo zváraní
  Jasenák Jozef ; M390  Koleno Anton Cíferský Tomáš ; M390
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.67-75
  bezpečnosť pri zváraní
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok