Výsledky vyhľadávania

 1. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Odstraňovanie benztiazolových derivátov z vôd procesmi s využitím ozónu / rec. Jozef Kriš, Ján Derco, Michal Melicher ; rec. Juraj Ladomerský, Mikuláš Buday
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Kriš Jozef ; 010280 (rec.) Ladomerský Juraj ; 046290 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-4477-5
  adsorpčná ozonizácia benztiazolové deriváty mineralizácia modelové a reálne odpadové vody testy toxicity transformácia reakcie s využitím ozónu
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Procesy a technológie čistenia priemyselných odpadových vôd
  Bodík Igor ; C6290  Hlavačka Vladimír Mackuľak Tomáš ; C6290 Piatrik Milan (rec.) Ilavský Ján (rec.) ; V280 Buday Mikuláš (rec.)
  Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2013 . - 265 s
  ISBN 978-80-89597-13-0
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Vplyv 2-merkaptobenzotiazolu na denitrifikáciu a nitrifikáciu aktivovaným kalom
  Andrášiová Alena  Pulenová Agáta Mikó Róbert Bodík Igor ; C6290 Molnár Vktor Buday Mikuláš
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.3-7
  denitrifikácia inhibícia nitrifikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Laboratórna prevádzka MBR a SBR modelov s vybranými inhibítormi nitrifikácie
  Dorňáková Andrea  Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290 Buday Mikuláš
  Vodní hospodářství . Roč. 61, č. 5 (2011), s.209-215
  odpadové vody nitrifikácia inhibícia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Operation of MBR pilot plant-industrial wastewater treatment in Duslo Šal'a Inc.
  Bodík Igor ; C6290  Vilím Daniel Blšťáková Andrea ; C6290 Németh Peter Buday Mikuláš
  Desalination and Water Treatment . Vol. 35, Iss. 1-3 (2011), s.247-254
  wastewater treatment plant activated sludge membrane technology industrial wastewater treatment
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Sledovanie denitrifikácie v ukazovateľoch NOx-N a viazaného kyslíka
  Buday Mikuláš  Derco Ján ; C6290 Andrášiová Alena Németh Peter
  Odpadové vody 2010 : . s.173-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Operation of MBR pilot plant - industrial wastewater treatment in Duslo Šaľa
  Vilím Daniel  Németh Peter Bodík Igor ; C6290 Buday Mikuláš
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.23-32
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Laboratory operation of MBR and SBR models with selected inhibitors of nitrification
  Bodík Igor ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Buday Mikuláš Drtil Miloslav ; C6290
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.130-140
  odpadové vody nitrifikácia inhibícia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. MODELOVÁ JEDNOTKA PRIEMYSELNEJ ČOV DUSLO A.S. S MEMBRÁNOVÝM BIOREAKTOROM
  Németh Peter  Buday Mikuláš Vilím Daniel Bodík Igor ; C6290
  Odpadové vody 2008 : . s.281-285
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok