Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti merania inovačných výstupov. / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.189-196
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. / aut. Irina Bondareva, Milan Majerník ; rec. Daniela Špirková, Jozef Chajdiak
  Bondareva Irina ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Chajdiak Jozef ; 902023 (rec.)
  1. vyd
  Bratislava SPEKTRUM STU 2018 . - 120 s
  ISBN 978-80-227-4782-0
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 3. Online PR of small and medium wine companies in Slovak Republic, Czech Republic and Germany / Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Coskun Lucia ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Chajdiak Jozef ; 902023
  Management and Economics in Manufacturing : . S. 314-321,CD-ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Possibilities using specific types of production indicators in financial analysis on example of wine and average companies / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota, Lucia Coskun
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Coskun Lucia ; 902020
  Finance and the performance of firms in science, education and practice : . 299-310 s, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Problems of interpreting the results of population estimates. / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  The 11th International Days of Statistics and Economics. . S.557-566, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Critical reflection on the added value indicator. Kritické zamyslenie sa nad ukazovateľom pridaná hodnota. / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Current problems of the corporate sector 2017 : . S.175-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Innovative digital communication of small and medium wine companies in Czech republic, Slovakia and Germany / aut. Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Coskun Lucia ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Chajdiak Jozef ; 902023
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S.113-124, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Expertné hodnotenie stavu a vývoja ekonomiky Slovenska za rok 2015 a oproti roku 2014 a odhad budúceho vývoja HDP / aut. Jozef Chajdiak
  Chajdiak Jozef ; 902023 
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 / . S.4-7
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analysis of sales -effect of the price changes, and paret´s analysis sales / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 . CD-ROM, S.383-392
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. MEDSTAT 2016 Monografia s tematickým zameraním na medicínsku štatistiku / ed. Jozef Chajdiak, Ján Luha, Štefan Madarász ; rec. Zuzana Hudáková, Anna Lesňáková
  Chajdiak, Jozef, ; 902023 (ed.) Luha, Ján (ed.) Madarász, Štefan (ed.) Hudáková, Zuzana (rec.) Lesňáková, Anna (rec.)
  1. vyd
  Ružomberok MedStat 2016 . - 124 s
  ISBN 978-80-972293-0-6
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  kniha

  kniha