Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 48  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stu80673^"
 1. Aspekty motivácie pracovníkov v súčasných krízových podmienkach. Aspects of employee motivation in the present crisis conditions
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . , s.41-49
  výskum stimulov motivating factors
  zborník
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Manažéri - efektívni vedúci v podnikateľskom subjekte
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Acta oeconomica unversitatis selye . roč.2, č. 1 (2013), s.265-273
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Management of Employees Career
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Journal on Law, Economy & Management . Vol. 3, No. 1 (2013), s.128-133 s
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Analýza vplyvu motivácie pracovníkov na rast efektivity podnikateľskej činnosti
  Herzka Pavel ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.5, č. 1 (2013), s.s.38-46
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Employees´motivation problems in companies of Slovak republic
  Herzka Pavel ; R2020  Bondareva Irina ; R2020
  European Science and Technology. International research and practice conference vol. I : . s.114-122
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Prínos internetovej marketingovej komunikácie na konkurencieschopnosť vinárskych podnikov
  Coskun Lucia ; R2020  Herzka Pavel ; R2020
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : . s.47-52
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Manažéri - efektívni vedúci v podnikateľskom subjekte [elektronický zdroj]
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Selye e-studies [online časopis] . Roč. 4, č. 1 (2013), s.CD ROM 12-19
  manažérske zručnosti managerial competence
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Požiadavky na manažérstvo kvality v potravinárskom podniku a súvislosť s riadením ľudských zdrojov
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Obchod a finance 2013. Trade and Finances 2013 : . s.102-109
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Determinanty v oblasti IKT
  Tomlain Juraj ; R2020  Herzka Pavel ; R2020 Nagyová Ľudmila (rec.) Paták Milan R. (rec.)
  Determinanty rozvoje vnitřního obchodu . s.s.66-74
  informačné technológie
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Priemyselné inžinierstvo. Teória, prax a trendy
  Herzka Pavel ; R2020 
  ATP Journal . Roč. 19, č. 3 (2012), s.47-49
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok