Výsledky vyhľadávania

 1. Praktikum strategického plánovania [elektronický zdroj] / aut. Ľubomír Jamečný, Vladimír Ondrejička ; rec. Maroš Finka, Hilda Kramáreková
  Jamečný Ľubomír ; 902022  Ondrejička Vladimír ; 902022 Finka Maroš ; 902022 (rec.) Kramáreková Hilda (rec.)
  1. vyd
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 107 s.
  ISBN 978-80-227-4989-3
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. [elektronický zdroj] / aut. Maroš Finka, Ľubomír Jamečný, Vladimír Ondrejička ; rec. Milan Ftáčnik, Attila Tóth
  Finka Maroš ; 902022  Jamečný Ľubomír ; 902022 Ondrejička Vladimír ; 902022 Ftáčnik Milan (rec.) Tóth Attila (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 69 s.
  ISBN 978-80-227-4988-6
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas / aut. Vladimír Ondrejička, Maroš Finka, Marián Špacír, Milan Husár, Martin Baloga
  Ondrejička Vladimír ; 902022  Finka Maroš ; 902022 Špacír Marián ; 902022 Husár Milan ; 902022 Baloga Martin
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471, (2019), s.1-6
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife / aut. Maroš Finka, Vladimír Ondrejička, Milan Husár, Ľubomír Jamečný
  Finka Maroš ; 902022  Ondrejička Vladimír ; 902022 Husár Milan ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471, (2019), [13s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia / aut. Milan Husár, Maroš Finka, Tomáš Sokol, Vladimír Ondrejička
  Husár Milan ; 902022  Finka Maroš ; 902022 Sokol Tomáš ; 902022 Ondrejička Vladimír ; 902022
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471, (2019), [7]s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches / aut. Filip Gulan, Maroš Finka, Michal Varga
  Gulan Filip ; 902022  Finka Maroš ; 902022 Varga Michal ; 902022
  Smart technology trends in industrial and business management / . S.17-34
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
  Babincová Michaela ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143082
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
  Khosravi Shokoofeh ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PPxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146716
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
  Kvoročková Veronika ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143025
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Manažment dát s využitím GIS ako nástroja adaptability obci – modelové územie Plavecký Štvrtok
  Mile Tomáš ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 14.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143089
  diplomová práca
  kniha

  kniha