Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv odvetvového zamerania a územného umiestnenia podnikateľských subjektov na ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu
  Porubská Barbora ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 14.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143088
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
  Pinka Rastislav ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 14.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143087
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Environmental policy as a competitive advantage in the global environment / aut. Zuzana Tekulová, Zuzana Chodasová, Marián Králik
  Tekulová Zuzana  Chodasová Zuzana ; 902021 Králik Marián ; 020070
  Smart technology trends in industrial and business management / . S.249-261
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
  Marenišťák Adam ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139006
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. The specifics and criteria of investment appraisal for the investment in human capital within the field of construction technology and management / aut. Alžbeta Kucharčíková, Martin Mičiak, Mária Ďurišová, Zuzana Chodasová
  Kucharčíková Alžbeta  Mičiak Martin Ďurišová Mária Chodasová Zuzana ; 902021
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . S.437-443
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Indicators of profitability in the building enterprise / aut. Zuzana Chodasová, Marián Králik
  Chodasová Zuzana ; 902021  Králik Marián ; 020070
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . S.381-386
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Modern management methods in the corporate process / aut. Zuzana Chodasová, Alžbeta Kucharčíková, Mária Ďurišová
  Chodasová Zuzana ; 902021  Kucharčíková Alžbeta Ďurišová Mária
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. / . 387-392
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Dopady nákupných centier na priestorové rozmiestnenie zariadení malého a stredného obchodu na vybranom území Starého mesta v Bratislave
  Horváthová Denisa ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (škol.)
  2018
  902020 ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136193
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Významné faktory konkurencieschopnosti v priemyselných podnikoch na Slovensku / aut. Zuzana Chodasová
  Chodasová Zuzana ; 902021 
  Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. . S.97-108
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Value management - modern method in the business management / aut. Zuzana Chodasová, Mária Ďurišová
  Chodasová Zuzana ; 902021  Ďurišová Mária
  Knowledge for market USE 2018: Public finances in the background of sustainable development. . online, S.50-56
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok