Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluation of energy saving and economic benefits of SOLTAG rooftop extensions under the conditions of a model area in the Slovak Republic. / aut. Daniela Špirková, Katarína Teplická, Soňa Hurná, Róbert Janiss
  Špirková Daniela ; 902021  Teplická Katarína Hurná Soňa Janiss Róbert
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol. 13, Iss.2 (2021), s.1-15
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto
  Brestovská Barbora ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150281
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Koncept pre podporu celoživotného rozvoja vysokoškolských učiteľov v oblasti mentoringu a koučingu vo výučbe. / aut. Gabriela Kalinová, Daniela Špirková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Špirková Daniela ; 902021
  1. vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - (18 s.)
  ISBN 978-80-263-1593-3
  brožúra
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 4. Sociálne aspekty bývania / aut. Daniela Špirková
  Špirková Daniela ; 902021 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 4 (2020), s.56-58
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Towards circular economy implementation in context of automotive industry / aut. Daniela Špirková, Aneta Vandáková, Janka Bábelová
  Špirková Daniela ; 902021  Vandáková Aneta ; 902020 Bábelová Janka ; 902021
  Education excellence and innovation management: A 2025 vision to sustain economic development during global challenges . S.16668-16673
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo. (s dôrazom na uplatňovanie princípov koučingu a mentoringu) / aut. Gabriela Kalinová, Sandra Lamy ; rec. Daniela Špirková, Dagmar Petríková, Zora Petráková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Lamy Sandra ; 902020 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Petráková Zora ; 010320 (rec.)
  1.vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 110 s. 39 obr., 17 tab.
  ISBN 978-80-263-1595-7
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Nájomné nie je len sociálne... / aut. Daniela Špirková
  Špirková Daniela ; 902021 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 1-2 (2020), s.61-63
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Bývanie z pohľadu formy, funkcie a kvality / aut. Daniela Špirková
  Špirková Daniela ; 902021 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 3 (2020), s.51-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Evaluation of parking policy in Bratislava in the context of economic growth and automotive transport development in Slovakia / aut. Július Golej, Daniela Špirková
  Golej Július ; 902021  Špirková Daniela ; 902021
  Mobility Internet of Things 2018 : . S.361-379
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Evaluation of the environment efficiency / aut. Katarína Teplická, Soňa Hurná, Daniela Špirková
  Teplická Katarína  Hurná Soňa Špirková Daniela ; 902021
  Quality Access to Success . Vol. 21, No. 177 (2020), s.104-107
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok