Výsledky vyhľadávania

 1. Zmena trasy diaľnice vyvolaná skalným zosuvom
  Kopecký Miloslav ; 010150  Fraštia Marek ; 010140 Frankovská Jana ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Liščák Pavel Novotný Jan
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 13-20
  zosuv trasa diaľnice stabilita svahu
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
  Fraštia Marek ; 010140  Liščák Pavel Žilka Andrej Pauditš Peter Bobáľ Peter Hronček Stano Sipina Slavomír Ihring Pavol Marčiš Marián ; 010140
  Geografický časopis . Vol. 71, no. 2 (2019), s. 101-120
  airborne laser scanning debris flow morphometric analysis
  https://www.sav.sk/journals/uploads/06271032Frastia%20et%20al..pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Monitoring of natural hazards in Slovakia by using of satellite radar interferometry
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Liščák Pavel
  CENTERIS 2018 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2018 - International Conference on Project MANagement / HCist 2018 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS/ProjMAN/HCist 2018 : . online, s. 374-381
  radarová interferometria geologické hazardy monitoring zosuvov technology of radar interferometry geological hazards monitoring of landslides
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918316867
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ground Stability Monitoring of Undermined and Landslide Prone Areas by Means of Sentinel-1 Multi-Temporal InSAR, Case Study from Slovakia
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš ; 010130 Liščák Pavel Ondrejka Peter Zlocha Marián
  Geosciences . Vol. 7, iss. 3 (2017), online, [17] s.
  InSAR landslides undermined area radarová interferometria monitoring zosuvov poddolované územie
  http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/87
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. A contribution of CO2 released from mineral springs into overall volume of annual CO2 emissions in the Slovak Republic
  Kucharič Ľudovít  Bodiš Dušan Panák Daniel Liščák Pavel Božíková Jarmila ; 010280
  Environmental Earth Sciences . Vol. 73, iss. 1 (2015), p. 231-238
  mineral water minerálne vody oxid uhličitý
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-014-3418-z
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Aplikácia technológie PS INSAR na vybraných lokalitách Slovenska
  Papčo Juraj ; 010130  Bakoň Matúš ; 010130 Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Liščák Pavel Ondrejka Peter Nikolaj Peter Prvý Martin
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 66-68
  InSAR radar interferometry radarová interferometria monitoring of deformations monitorovanie deformácií
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Application of Multi-temporal InSAR Techniques for Monitoring Landslide Activity in Nižná Myšľa
  Bakoň Matúš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Pauditš Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 34-35
  zosuvy pôdy landslides InSAR monitorovanie deformácií deformation monitoring
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Monitoring of landslide activity in Slovakia territory using multi-temporal InSAR techniques
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj ; V130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Paudits Peter Real N.
  Fringe 2015 Workshop : . CD-ROM, [5] s.
  InSAR radarová interferometria
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Complex geodetic and photogrammetric monitoring of the Kraľovany rock slide
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Journal of Sustainable Mining . Vol. 13, no. 4 (2014), s. 12-16
  rock slide laser and image scanning RPAS photogrammetry
  http://jsm.gig.eu/sites/default/files/articles/en/jsm_140403_full_text.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Kraľovany Rockslide - its tectonical predisposition and kinematics
  Liščák Pavel  Fraštia Marek ; V140
  Geologi for samfunnet : . P. 38
  skalný zosuv pohybová aktivita
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok