Výsledky vyhľadávania

 1. Kvantitatívne a kvalitatívne zastúpenie črevnej mikroflóry vegetariánov
  Olejníková Petra ; C3260  Kaliňáková Barbora ; C3260 Birošová Lucia ; C3360 Hudecová Daniela ; C3260 Olejník Pavol ; R2020 Valachovičová Martina
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.271
  črevná mikroflóra rastlinná strava identifikácia mikroorganizmov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Podnikové financie : zbierka príkladov
  Bondareva Irina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Olejník Pavol ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 117 s
  ISBN 978-80-227-3281-9
  podnikové financie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. Ako motivovať v období krízy? How to motivate at the time of crisis?
  Olejník Pavol ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.2 (2009), s.209-213
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Zdroje informácií pre finančnú analýzu a porovnávanie nameraných údajov
  Olejník Pavol ; R2020 
  Vedecké listy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Katedry manažmentu . Roč. 4, č. 01-02 (2008), s.41-47
  finančná analýza
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Zodpovedné rozhodovanie ako podstata vodcovstva
  Olejník Pavol ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 08. Actual questions of social and human sciences : . s.75-79
  rozhodovanie líder decision leader
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The preparations of companies for an entry of Slovakia into the Euro Zone
  Olejník Pavol ; R2020 
  KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY . Vol. 3, September (2008), s.135-137
  veľké podniky large companies small and medium enterprises malé a stredné podniky
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Intention of company financial/economic analysis implementation
  Olejník Pavol ; R2020  Horváthová Silvia ; M4000
  Business and management 2008 : . s.CD ROM
  finančná analýza predikčné modely financial analysis prediction models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Advantages of transnational corporations and problems associated with their activity
  Olejník Pavol ; R2020  Jusková Katarína ; R2020
  Verslas, vadyba ir studijos 2007.Business, management and education 2007 : . s.15-27
  globalizácia medzinárodné korporácie transnational corporation globalization
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Slovak Republik and transnational corporations
  Olejník Pavol ; R2020  Jusková Katarína ; R2020
  Economics and management. Ekonomika ir vadyba . 13 (2008), s.611-616
  medzinárodné korporácie globalizácia transnational corporation globalization
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Slovensko pred vstupom do eurozóny a možné dopady vstupu Slovenska do eurozóny
  Olejník Pavol ; R2020 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.173-176
  eurozóna trh práce eurozone labour market
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok