Výsledky vyhľadávania

 1. Základy logistiky / aut. Martina Kuperová ; rec. Rudolf Rybanský, Milan Majerník
  Kuperová Martina ; R2020  Rybanský Rudolf (rec.) Majerník Milan ; R2020 (rec.)
  1.vyd
  Bratislava Kartprint 2015 . - 203 s
  ISBN 978-80-89553-30-3
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Development and the current situation in the financial market in Slovakia / aut. Monika Zatrochová, Martina Kuperová
  Zatrochová Monika ; 902024  Kuperová Martina ; 902024
  Economics and management. Ekonomia i zarzadzanie . Vol. 2, Issue 2 (2015), s.57-62
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Business strategy of human resource development in an industrial enterprise / aut. Martina Kuperová
  Kuperová Martina ; R2020 
  Significance of human resources and strategy in organization improvement : . S.49-57
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Logistics in small and medium-sized companies in Slovakia / aut. Martina Kuperová
  Kuperová Martina ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 6, č. 2 (2014), s.239-246
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Logistics conceptions in the production management in small-and medium-sized industrial companies in the Slovak republik / aut. Martina Kuperová, Monika Zatrochová
  Kuperová Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024
  Toyotarity. Change management / . S.135-146
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Utilization of logistics linked with production management in small-and medium-sized companies in the Slovak republic / aut. Monika Zatrochová, Martina Kuperová
  Zatrochová Monika ; 902024  Kuperová Martina ; 902024
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 516-524
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Logistics conceptions in the production management in small- and medium-sized industrial companies in the Slovak republic / Martina Kuperová, Monika Zatrochová
  Kuperová Martina ; R2020  Zatrochová Monika ; R2020
  Toyotarity. Change management / . S. 135-146
  kapitola(článok) z dokumentu
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Logistika a životné prostredie. Logistics and Environment
  Kuperová Martina ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 09. Actual Questions of Social and Human Sciences 09 : . s.155-159
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Úloha manažéra logistiky. A role of the manager of logistics
  Kuperová Martina ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.2 (2009), s.203-208
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 10. Motivácia pracovníkov ako faktor efektívneho riadenia ľudských zdrojov
  Kuperová Martina ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.1 (2009), s.60-65
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok