Výsledky vyhľadávania

 1. Poistenie malých priemyselných podnikov v období pandémie
  Česnek Roman ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (škol.)
  2022
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2022 ; Študijný odbor : ekonómia a manažment ; Študijný program : I-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165549
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia projektového riadenia v priemyselnom podniku
  Grejtáková Júlia ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (škol.)
  2021
  902020 ; Dátum obhajoby : 24.06.2021 ; Študijný odbor : ekonómia a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150196
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Home office práca v priemyselnom podniku
  Hesterová Lucia ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (škol.)
  2021
  902020 ; Dátum obhajoby : 24.06.2021 ; Študijný odbor : ekonómia a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152814
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Koncept pre podporu celoživotného rozvoja vysokoškolských učiteľov v oblasti mentoringu a koučingu vo výučbe. / aut. Gabriela Kalinová, Daniela Špirková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Špirková Daniela ; 902021
  1. vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - (18 s.)
  ISBN 978-80-263-1593-3
  brožúra
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 5. Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market / aut. Gabriela Kalinová
  Kalinová Gabriela ; 902021 
  Economic and Social Development.51st international scientific conference. . S.219-228
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Mentorské a koučovacie zručnosti. Inšpirácie pre aplikáciu prvkov mentoringu a koučingu vo výučbe / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Karol Tóth, Dagmar Petríková, Branislav Somora
  Kalinová Gabriela ; 902021  Tóth Karol (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Somora Branislav (rec.)
  1. vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 120 s. 31 obr., 9 tab.
  ISBN 978-80-263-1592-6
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 7. Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo. (s dôrazom na uplatňovanie princípov koučingu a mentoringu) / aut. Gabriela Kalinová, Sandra Lamy ; rec. Daniela Špirková, Dagmar Petríková, Zora Petráková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Lamy Sandra ; 902020 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Petráková Zora ; 010320 (rec.)
  1.vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 110 s. 39 obr., 17 tab.
  ISBN 978-80-263-1595-7
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 8. How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value). / aut. Gabriela Kalinová
  Kalinová Gabriela ; 902021 
  INTED 2019 . S.923-932
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
  Slezák Adam ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143324
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách. / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Milan Ružička, Radek Dohnal
  Kalinová Gabriela ; 902021  Ružička Milan (rec.) Dohnal Radek (rec.)
  1.vyd.
  Brno Tribun EU 2019 . - 109 s. 28 obr., 10 tab.
  ISBN 978-80-263-1498-1
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha