Výsledky vyhľadávania

 1. Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market / aut. Gabriela Kalinová
  Kalinová Gabriela ; 902021 
  Economic and Social Development.51st international scientific conference. . S.219-228
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Koncept pre podporu celoživotného rozvoja vysokoškolských učiteľov v oblasti mentoringu a koučingu vo výučbe. / aut. Gabriela Kalinová, Daniela Špirková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Špirková Daniela ; 902021
  1. vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - (18 s.)
  ISBN 978-80-263-1593-3
  brožúra
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 3. Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo. (s dôrazom na uplatňovanie princípov koučingu a mentoringu) / aut. Gabriela Kalinová, Sandra Lamy ; rec. Daniela Špirková, Dagmar Petríková, Zora Petráková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Lamy Sandra ; 902020 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Petráková Zora ; 010320 (rec.)
  1.vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 110 s. 39 obr., 17 tab.
  ISBN 978-80-263-1595-7
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Mentorské a koučovacie zručnosti. Inšpirácie pre aplikáciu prvkov mentoringu a koučingu vo výučbe / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Karol Tóth, Dagmar Petríková, Branislav Somora
  Kalinová Gabriela ; 902021  Tóth Karol (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Somora Branislav (rec.)
  1. vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 120 s. 31 obr., 9 tab.
  ISBN 978-80-263-1592-6
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. How to create university-corporate interface of mutual benefits (collaboration based on synergy of value). / aut. Gabriela Kalinová
  Kalinová Gabriela ; 902021 
  INTED 2019 . S.923-932
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
  Slezák Adam ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143324
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Sprievodca mentoringom a koučingom na technických univerzitách. / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Milan Ružička, Radek Dohnal
  Kalinová Gabriela ; 902021  Ružička Milan (rec.) Dohnal Radek (rec.)
  1.vyd.
  Brno Tribun EU 2019 . - 109 s. 28 obr., 10 tab.
  ISBN 978-80-263-1498-1
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Kalkulačná činnosť v investičnom procese [elektronický zdroj]
  Ellingerová Helena ; 010270  Majer Radovan ; 010270 (rec.) Bollová Gabriela (rec.) Kalinová Gabriela ; 902021
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2018 . - CD-ROM, 75 s.
  ISBN 978-80-263-1523-0
  kalkulácia náklady cena
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Effectiveness of agile implementation methods of marketing project management. / aut. Radek Dohnal, Gabriela Kalinová
  Dohnal Radek  Kalinová Gabriela ; 902021
  WMCAUS 2018 : . S.124
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Inžiniering a projektové riadenie (s koučovacími otázkami) / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Karol Tóth, Daniela Špirková, Viera Somorová
  Kalinová Gabriela ; 902021  Tóth Karol (rec.) Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Somorová Viera ; 010270 (rec.)
  1. vyd
  Brno Tribun EU 2018 . - 166 s 83 obr., 27 tab., 1 graf
  ISBN 978-80-263-1502-5
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha