Výsledky vyhľadávania

 1. Mostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4
  Bobríková Daniela ; 010110  Paulík Peter ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144671
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Technológie výstavby betónových mostov : časť 1: Technológia vysúvania
  Paulík Peter ; 010110  (rec.) Halvoník Jaroslav ; 010110 (rec.) Moravčík Martin (rec.) Chandoga Milan (rec.) Chrappa Martin
  1. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2020 . - 78 s.
  ISBN 978-80-8200-066-8
  technológia výstavby betónový most technológia vysúvania construction methods concrete bridges incremental launching technology
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Effective design of strengthening reinforced concrete flat slabs
  Gajdošová Katarína ; 010110  Bolešová Mária ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  Concrete Structures for Resilient Society : . USB kľúč, s. 2133-2139
  flat slab strengthening post-installed shear reinforcement slab-column connection lokálne podopretá stropná doska zosilňovanie dodatočne vložená šmyková výstuž styk doska-stĺp
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Effective width in shear in the case of overhang slabs exposed to a concentrated load
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Vidaković Aleksandar ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  Concrete Structures for Resilient Society : . USB kľúč, s. 616-621
  shear concentrated load effective shear width deck slab overhang slab šmyk koncentrované zaťaženie konzolová doska efektívna šírka v šmyku
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Diagnostika a príprava rekonštrukcie bývalého železničného tunela pri Ožďanoch
  Havlíček Peter ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Gašpárek Jakub ; 010110
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 20, č. 3 (2020), s. 34-39
  tunel Ožďany diagnostika rekonštrukcia tunnel diagnostics reconstruction
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Železobetónové konštrukcie a ich ochrana
  Paulík Peter ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Eurostav . Roč. 26, č. 5 (2020), s. 16-18
  ochrana budovy mosty korózia výstuže protection buildings bridges reinforcement corrosion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Apollo bridge installation
  Paulík Peter ; 010110 
  e-mosty . Vol. 6, no. 3 (2020), online, s. 32-41
  bridge installation bowstring arch structure most výstavba oblúková konštrukcia
  https://e-mosty.cz/wp-content/uploads/e-mosty-Sept20.pdf
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Predbežná diagnostika a návrh konceptu rekonštrukcie mostných objektov na bývalej železničnej trati Piešťany - Vrbové
  Gašpárek Jakub ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Havlíček Peter
  Inžinierske stavby . Roč. 68, č. 5 (2020), s. 44-48
  mosty betón murivo korózia bridges concrete masonry corrosion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Informácie z kongresu fib
  Paulík Peter ; 010110 
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 61-68
  fib kongres Melbourne kolokvium fib congress Melbourne colloquium
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Vyhodnotenie 30-ročného betónu piliera na diaľničnom moste
  Húlek Lukáš ; 042110  Gašpárek Jakub ; 010110 Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 131-136
  RTG DTA chloridy karbonatizácia XRD chlorides carbonation
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok