Výsledky vyhľadávania

 1. The surface layer strengthening by surface plastic deformation
  Bílik Jozef ; M3000  Pompurová Anna ; M3000 Jurov Peter ; M3000 Šmehlíková Eva (rec.) Forejt Milan (rec.)
  Kovárenství . Č. 44 (2012), s.53-56
  plastic deformations surface layer
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Analýza výroby tvaroviek na Slovensku
  Tomáška Ján ; M  Pompurová Anna (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 51s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies reduction redukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66170
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Teoretický rozbor možností zvyšovania životnosti tvárniacich nástrojov
  Ponca Michal ; M  Pompurová Anna (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 47s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies wear opotrebenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71107
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Forming of Tailored Laser Welded Blanks
  Bílik Jozef ; M3000  Balážová Mariana ; M3000 Pompurová Anna ; M3000 Šuba Roland ; M3000 Kršiaková Ľudmila ; M3000
  Hutnické listy . Roč. 65, č. 4 (2012), s.31-35
  forming
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Increasing the lifetime of forming tools
  Bílik Jozef ; M3000  Pompurová Anna ; M3000 Ridzoň Martin ; M3000
  Proceedings of the 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering : . s.193-197
  life of die die wear
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 6. Analysis of mechanical properties of sheet aluminerit
  Pompurová Anna ; M3000  Bílik Jozef ; M3000
  International Doctoral Seminar 2011 : . s.333-339
  coatings deformation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Influence of reduction in the three-draw single-run technology on mechanical properties of drawn tubes
  Pompurová Anna ; M3000  Ridzoň Martin ; M3000 Bílik Jozef ; M3000 Herda Peter ; M3000
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.341-342
  reduction
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. The surface layers strenghtening by plastic deformation
  Bílik Jozef ; M3000  Pompurová Anna ; M3000
  Transfer 2011 : . s.1-8
  surface layer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Štúdium tribologických vlastností plechu Aluminerit
  Bohušová Zdena  Bílik Jozef ; M3000 Pompurová Anna ; M3000
  Technológ . s.9-12
  tribologické vlastnosti
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Theoretical analysis and rubber pad bending of selected materials chosen
  Bílik Jozef ; M3000  Pompurová Anna ; M3000 Ridzoň Martin ; M3000 Šuba Roland ; M3000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.0315-0316
  rubber pad bending
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok