Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of Inductive Ignition Period and Activation Energy of Food Dust
  Tureková Ivana ; M5000  Szabová Zuzana ; M5000 Kasalová Ivana ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000
  Advanced Materials Research : . s.1860-1863
  Activation energy food dust
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Determination of Ignition Temperature of Organic Dust Layers
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000 Kasalová Ivana ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 690-693 (2013), s.1469-1472
  ignition temperature dust layer
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza rizík v drevospracujúcom podniku : Bakalárska práca
  Kiš-Petyová Adela  Kasalová Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73148
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie požiarno-technických charakteristík priemyselných prachov v praxi : Bakalárska práca
  Cesneková Zuzana  Kasalová Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  powder teplota vznietenia prach horenie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70848
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv vonkajších podmienok na parametre vznietivosti vybraných polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Bohunická Jana  Kasalová Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 70
  burning wood horenie drevo teplota vznietenia teplota vzplanutia integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75512
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri manipulácii s chemickým prípravkom EKOPHOS - ALP : Diplomová práca
  Križanová Andrea  Kasalová Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 82
  protection application storage safety aplikácia skladovanie ochrana bezpečnosť dezinfekcia integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75501
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv chemických prísad na proces horenia prašných zmesí : Diplomová práca
  Fázik Marcel  Kasalová Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 71
  burning retardéry horenia horenie vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75493
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Minimum ignition temperatures of food dust clouds determinated by planned experiment
  Kasalová Ivana ; M5000  Balog Karol ; M5000
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Tom IX, Fas. 1 (2011), s.97-102
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Experimentálne stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti protipožiarneho náteru DEXAFLAMM - R
  Martinka Jozef ; M5000  Kasalová Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.188-191
  protipožiarne nátery protipožiarna bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Štúdium vplyvu granulometrického zloženia vzorky na proces horenia priemyselného prachu
  Bucha Marek  Kasalová Ivana (xxx) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75601
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha