Výsledky vyhľadávania

 1. Rodina ako sociálna opora v procese eliminácie problémového správania u stredoškolskej mládeže
  Bátovský Roman ; M  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 67 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81038
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Prejavy agresivity voči pedagógom a vychovávateľom a jej príčiny
  Šuchterová Ružena ; M  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 62 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education agresivita výchova škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80950
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Ranný a večerný typ žiaka a preferovaná doba učenia a jej úspešnosť
  Dulanská Simona  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 67 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81025
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Adaptácia pri prechode z jedného typu školy (základná) na iný a možnosti prispenia jej riešenia
  Šperková Kristína  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects adaptation komunikácia škola adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80792
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Ranný a večerný typ žiaka a preferovaná doba učenia a jej úspešnosť : Diplomová práca
  Nagyová Diana  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67392
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Ranný a večerný typ žiaka a preferovaná doba učenia a jej úspešnosť : Diplomová práca
  Bartoš Miroslav  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67972
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Preferovaný štýl učenia a akademická úspešnosť na strednej škole : Diplomová práca
  Košťáliková Michaela  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  learning učebný štýl učenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67438
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Záťažové situácie a spôsoby ich zvládania u vysokoškolákov
  Šargová Viera  Schuller Ivan (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vnímanie a hodnotenie rizika u žiakov stredných škôl
  Kollárová Jana  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  fajčenie alkoholizmus drogy vnímanie riziko šikanovanie záškoláctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58812
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Prejavy agresivity u žiakov stredných škôl
  Tóthová Helena  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  agresivita šikanovanie prevencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58809
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha