Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza organizačnej štruktúry vybraného výrobného podniku
  Daumová Dagmara ; J0070  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analýza podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74381
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Možnosti znižovania nákladov vo vybranom podni-ku (The possibilities of cost reduction in a selected com-pany) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Daumová Dagmara ; J0070  Tekulová Zuzana (XXX) ; J0070 Brody Milan (opon.) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  charakteristika nákladov triedenie nákladov návrh znižovania nákladov Characteristics of costs distribution of costs
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha